Động sản


Thông báo bán đấu giá tài sản - Xe ô tô nhãn hiệu Toyota, 15 chỗ ngồi và Xe ô tô nhãn hiệu Mazda, 05 chỗ ngồi.

Thông báo bán đấu giá tài sản - Xe ô tô nhãn hiệu Toyota, 15 chỗ ngồi và Xe ô tô nhãn hiệu Mazda, 05 chỗ ngồi.

09-02-2023

Giá trúng đấu giá: - Tài sản 1: đấu giá không thành - Tài sản 2: 54.000.000 đồng  

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá tài sản - 12 xe mô tô, xe máy đủ điều kiện đăng ký lại và 12 xe bán phế liệu của Công an huyện Tuy An

Thông báo bán đấu giá tài sản - 12 xe mô tô, xe máy đủ điều kiện đăng ký lại và 12 xe bán phế liệu của Công an huyện Tuy An

13-01-2023

Giá trúng đấu giá: - Lô tài sản 1: đấu giá không thành - Lô tài sản 2: 12.690.000 đồng

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá - Tài sản thế chấp của Công ty TNHH Bảo Trân

Thông báo bán đấu giá - Tài sản thế chấp của Công ty TNHH Bảo Trân

10-01-2023

Giá trúng đấu giá: - Tài sản 1: đấu giá không thành - Tài sản 2: 1.150.000.000 đồng

Xem thêmThông báo bán đấu giá tài sản - Gỗ Keo, nguyên liệu giấy keo

Thông báo bán đấu giá tài sản - Gỗ Keo, nguyên liệu giấy keo

15-11-2022

Giá trúng đấu giá: 1.035.592.000 đồng

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá tài sản - 04 xe mô tô là tài sản bị tịch thu của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tuy Hòa

Thông báo bán đấu giá tài sản - 04 xe mô tô là tài sản bị tịch thu của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tuy Hòa

04-11-2022

Giá trúng đấu giá: - Xe mô tô Biển số 78C1 - 422.88 nhãn hiệu YAMAHA, số loại SIRIUS: 7.200.000 đồng. - Xe mô tô Biển số 78C1 - 155.56, nhãn hiệu YAMAHA, số loại EXCITER: 15.100.000 đồng. - Xe mô tô biển số 78F1 - 111.02, nhãn hiệu YAMAHA , số loại SIRIUS: 7.100.000 đồng. - Xe mô tô biển số 78G1 - 082.63,…

Xem thêm
Thông báo bán đấu giá tài sản - Gỗ keo, nguyên liệu giấy keo.

Thông báo bán đấu giá tài sản - Gỗ keo, nguyên liệu giấy keo.

17-06-2022

Giá trúng đấu giá: 3.234.015.000 đồng

Xem thêm
Hiển thị 16 đến 30 của 36 (3 trang)