Thông báo bán đấu giá xe ô tô Toyota 15 chỗ và Xe ô tô Mazda 05 chỗ

Giá trúng đấu giá:

- Tài sản 1: đấu giá không thành

- Tài sản 2: 54.000.000 đồng

 

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản đấu giá: VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản đấu giá gồm:

3.1. Tài sản 1: Xe ô tô nhãn hiệu Toyota, 15 chỗ ngồi,  biển kiểm soát 78B-0817, sản xuất năm 2005.

3.2. Tài sản 2: Xe ô tô nhãn hiệu Mazda, 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 78B-0448, sản xuất năm 1997.

4. Tổng giá khởi điểm: 118.000.000 (Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu đồng)

- Tài sản 1: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng)

- Tài sản 2: 53.000.000 đồng (Năm mươi ba triệu đồng)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước:

5.1. Tiền đặt trước

- Tài sản 1: 13.00.000 đồng (Mười ba triệu đồng)

- Tài sản 2: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

5.2. Phí mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 150.000 đồng/Hồ sơ

- Tài sản 2: 150.000 đồng/Hồ sơ

5.3. Bước giá: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm do Đấu giá viên quyết định tại phiên đấu giá (Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp)

6. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 8h00’ ngày 23/02/2023.

- Địa điểm công bố giá: tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

7. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ: từ ngày 09/02/2023 đến 17h00’ ngày 20/02/2023 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

8. Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: lúc 17h00’ ngày 20/02/2023.

9. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 15 và 16/02/2023 (02 ngày) tại Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Tuy Hòa.

- Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính) từ ngày 09/02/2023 đến ngày 20/02/2023. Tại Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

12. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016.


Từ khóa đấu giá xe Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Tuy Hòa