Thông báo bán đấu giá xe mô tô, xe máy của Công an huyện Tuy An

Giá trúng đấu giá:

- Lô tài sản 1: đấu giá không thành

- Lô tài sản 2: 12.690.000 đồng

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

2. Người có tài sản đấu giá: CÔNG AN HUYỆN TUY AN

Địa chỉ: 316 Quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản đấu giá gồm:

3.1. Xe mô tô, xe máy đủ điều kiện đăng ký lại (Lô tài sản 1):

STT

BIỂN SỐ

LOẠI XE

SỐ LƯỢNG

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

TỔNG GIÁ TRỊ (đồng)

01

36L9-1526

SUZUKI

01

RLSBE49U060108246

E447-108246

3.000.000

02

78F7-7152

DAME

01

LF3XCG4041Y007573

1P50FMG-3*10211915*

2.000.000

03

78T1-2479

MOKADO

01

RRKDCG0UM7XP10676

VTTJL1P50FMG-N010676

1.500.000

04

79L4-2865

SH MOTO

01

RRKWCH0UM6XY05282

VTT14JL1P52FMH005282

1.500.000

05

77H1-219.55

YAMAHA

01

RLCUG0610FY108778

G3D4E-121390

15.000.000

06

79K2-0445

YAMAHA

01

RLCS5C6107Y047826

5C61-047826

5.000.000

07

47P6-0808

YAMAHA

01

RLCM23B208Y005385

23B2-005385

4.000.000

08

78H1-044.43

YASUTA

01

RRKDCGVUMAX104596

VTTNKS1P50FMG*104596*

2.000.000

09

78K1-121.54

HONDA

01

*LWBTCJ20761026336*

WH152QMI-2*06J00351*

2.000.000

10

78H1-201.13

YAMAHA

01

RLCS5C6K0EY169676

5C6K-169690

5.000.000

11

78B1-020.30

ORIENTAL

01

VPDDCH0B5PD051273

VLFPD1P52FMH-3*00051273*

2.500.000

12

60V7-9956

SEEYES

01

RNGKCG2VH81022482

VUMYG150FMG285482

2.000.000

Tổng cộng

12

 

45.500.000

3.2. Tài sản bán phế liệu (Lô tài sản 2):

STT

BIỂN SỐ

LOẠI XE

SỐ LƯỢNG

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

TỔNG GIÁ TRỊ (đồng)

01

78H7-9343

Không rõ

01

RRVWCH1UM5A000324

Không tái hiện được số máy nguyên thuỷ

1.000.000

02

79N1-041.00

HUSKY

01

SYS35TN150B4Q*001341*

GH701280

1.000.000

03

Xe không gắn biển số

Không rõ

01

VTTWCH022TT*034782*

Máy không đóng số

500.000

04

Xe mô tô không gắn biển số

Không rõ

01

Không tái hiện được số khung nguyên thuỷ

VZS152FMH*071078*

500.000

05

50T2-5780

PENMAN

01

RPHWCHMUM5H026777

RPTDS152FMH00026777

1.000.000

06

70B1-001.01

WAVE (TQ)

01

Khung không đóng số

HD1P53FMH*99018441*

1.000.000

07

78F3-6871

Không rõ

01

Khung không đóng số

Không tái hiện được số máy nguyên thuỷ

1.000.000

08

78H1-018.73

SUVINA

01

RPKDCH6PKAH000009

RL8152FMHL1SA000009

1.500.000

09

Xe mô tô không gắn biển số

Không rõ

01

RRKWCH1UM8XN29926

VTT29JL1P52FMH029926

1.000.000

10

78H5-0689

FANLIM

01

VTTDCH033TT*000780*

VTTJL1P52FMH

1.000.000

11

86K8-9804

WAVINA

01

VAVDCH084AV003317

VDGZS152FMH-JA*00006559*

1.000.000

12

78H8-1479

MAJESTY

01

VTTDCH0A4TT*133033*

VTT1P52FMH*133033*

1.000.000

Tổng cộng

12

 

11.500.000

4. Tổng giá khởi điểm: 57.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu đồng).

- Tài sản 1: 45.500.000 đồng.

- Tài sản 2: 11.500.000 đồng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước:

5.1. Tiền đặt trước

- Tài sản 1: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

- Tài sản 2: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

5.2. Phí mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 100.000 đồng/Hồ sơ

- Tài sản 2: 50.000 đồng/Hồ sơ

5.3. Bước giá: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm do Đấu giá viên quyết định tại phiên đấu giá (Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp)

6. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 8h00 ngày 10/02/2023.

- Địa điểm công bố giá: tại Công an huyện Tuy An; Địa chỉ: 316 Quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ: từ ngày 13/01/2023 đến 17h00’ ngày 07/02/2023. (Trong giờ hành chính, trừ những ngày được nghỉ lễ Tết theo quy định pháp luật) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

8. Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 07/02/2023.

9. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 02 và 03/02/2023 (02 ngày) tại Công an huyện Tuy An; Địa chỉ: 316 Quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

12. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016.


Từ khóa đấu giá xe Công an huyện Tuy An