Thông báo bán đấu giá gỗ keo, nguyên liệu giấy keo

Thông báo bán đấu giá gỗ keo, nguyên liệu giấy keo

Giá trúng đấu giá: 3.234.015.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: BQL RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG CẦU

Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu , tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Gỗ keo, nguyên liệu giấy keo.

- Tại khoảnh 4, 5, 6 tiểu khu 33 và tiểu khu V1.7, xã Xuân Phương, Tx Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước phí mua hồ sơ:

- Tổng giá khởi điểm: 3.134.001.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00’ ngày 07/07/2022.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại BQL Rừng phòng hộ Sông Cầu, khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, Tx Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

Từ ngày 20/06/2022 đến 17h00’ ngày 04/07/2022 (Trong giờ hành chính).

Hạn chốt hồ sơ: 17h00’ ngày 04/07/2022.

Địa điểm mua và nộp hồ sơ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 29; 30/07/2022 tại khoảnh 4, 5, 6 Tiểu khu 33 và tiểu khu V1.7 xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (trong giờ hành chính).

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

9. Phương thức đấu giá: Theo phương thức bỏ giá lên.

10. Điều kiện tham gia đấu: Theo quy định luật đấu giá và pháp luật liên quan.


Từ khóa đấu giá gỗ keo