TB bán ĐG TS bị hư hỏng trong quá trình sửa chữa các phòng học Trường THPT Trần Phú

Giá trúng đấu giá: 13.150.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Người có tài sản bán đấu giá: PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN TUY AN

Địa chỉ: 314 Quốc lộ 1, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Tài sản bị hư hỏng trong quá trình sửa chữa các phòng học Trường THPT Trần Phú (cũ) gồm:

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Thành tiền

1

Ngói

Viên

21.000

12.600.000

2

Cửa sổ bằng gỗ có khung vảo vệ bằng sắt

Cửa

75

0

3

Cửa đi bằng gỗ không còn giá trị

Cửa

25

0

Tổng

12.600.000

4. Tổng giá khởi điểm: 12.600.000 đồng (Mười hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểmđấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 8h30’ ngày 06/01/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tuy An.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/12/2022 đến 17h00’ ngày 03/01/2023 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt (số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng/hồ sơ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt:

* Số Tài khoản 1: 4600201011288 – Ngân hàng Agribank Phú Yên.

* Số Tài khoản 2: 590 10000722776 - Ngân hàng BIDV Phú Yên.

* Số Tài khoản 3: 042573828399 - Ngân hàng Sacombank Phú Yên.

* Số Tài khoản 4: 0751000059779 - Ngân hàng Vietcombank Phú Yên.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 03/01/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ): từ ngày 22/12/2022 đến 17h00’ ngày 03/01/2023 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

- Điều kiện được tham gia đấu giá:

+ Đã nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt theo quy định.

+ Đã nộp đủ tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt theo quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty Đấu giá Hợp Danh Trí Việt đúng thời hạn quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành);

+ Bản sao giấy Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, hoặc Căn cước công dân (đối với cá nhân);

+ Giấy ủy nhiệm chi nộp tiền đặt trước hoặc thư bảo lãnh;

+ Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền người khác thay mặt tham gia đấu giá). Trong đó, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành). Phong bì đựng phiếu trả giá phải được dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gian xem tài sản đấu giá: ngày 28; 29/12/2022 tại nơi có tài sản tọa lạc và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tuy An (Trong giờ hành chính).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: 500.000 đồng, áp dụng trong trường hợp có 02 người trả giá cao nhất bằng nhau.

11. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá tài sản 2016.

 


Từ khóa đấu giá tài sản Trường THPT Trần Phú (cũ)