Thông báo bán đấu giá xe ô tô bán tải Pickup mang biển số 78B-0573, nhãn hiệu TOYOTA, sản xuất năm 2001

Giá trúng đấu giá: 106.000.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG CẦU

Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thĩ xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giáXe ô tô bán tải Pickup. nhãn hiệu TOYOTA; biển kiểm soát: 78B-0573; Năm sản xuất: 2001; đã qua sử dụng

+ Tình trạng kỹ thuật xe: Động cơ không hoạt động, xe hết niên hạn đến năm 2026: thân vỏ, gầm: một số vị trí bị rỉ sét, mục; nội thất bên trong và hình thức bên ngoài đã cũ và xuống cấp; 04 lốp bị mòn.

4. Giá khởi điểm: 31.500.000 đồng (Ba mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

5. Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

6. Bước giá: 500.000 đồng; ap dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 15h00’ ngày 24/06/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu; Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

9. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 10/06/2022 đến 17h00’ ngày 21/06/2022 (Trong giờ hành chính). Theo khoản 2 điều 38 Luật đấu giá năm 2016

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 21/06/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

10. Thời gian xem tài sản: từ ngày 13;14/06/2022 (trong giờ hành chính) tại: Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu; Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Đấu giá theo thủ tục rút gọn. (điều 53 Luật đấu giá)

12. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 đều được tham gia đấu giá


Từ khóa đấu giá xe ô tô bán tải Pickup, nhãn hiệu TOYOTA