Thông báo bán đấu giá tài sản Sở Tài chính Phú Yên

Giá trúng đấu giá: 46.000.000 đồng

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản đấu giá: SỞ TÀI CHÍNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 48 Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Tài sản đấu giá gồm:

* Xe Mô tô Exciter màu xanh Bạc biển kiểm soát 78C1- 359.07 (được đăng ký lại)

* 11 điện thoại di động Iphone; Oppo; Nokia 105 đã qua sử dụng (mất nguồn trầy xước, bể vỏ).

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Tổng giá khởi điểm: 36.050.000 đồng (Ba mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

* Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế và các khoản phí khác

- Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)

- Phí bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 Hs

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 24/2 đến ngày 28/2/2023.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty số:

* Số Tài khoản 1: 590 10000722776 - Ngân hàng BIDV Phú Yên.

* Số Tài khoản 2: 4600201011288 - Ngân hàng Agribank Phú Yên.

* Số Tài khoản 3: 042573828399 - Ngân hàng SacomBank Phú Yên

Khoản tiền đặt trước nếu khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt trước vào tiền mua tài sản, nếu khách hàng không trúng đấu giá công ty trả lại cho người trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên công bố giá hoặc thời hạn do các bên thỏa thuận.

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá bằng nhau cao nhất phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 8h ngày 01/03/2023.

- Địa điểm đấu giá: tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 23/02/2023 đến 17h00’ ngày 27/02/2023 (trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ và dán nêm phong thùng phiếu lúc 17h ngày 27/02/2023.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (trong giờ hành chính).

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá mua 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quy chế, thông báo, danh mục tài sản có quy định giá, phiếu trả giá, tiền đặt trước do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành.

- Điền hồ sơ theo mẫu, kèm theo giấy tờ, CMND hoặc CCCD phô tô giấy nộp tiền đặt trước bản chính để hoàn tất hồ sơ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia, nếu ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá thì giấy ủy quyền phải công chứng hoặc chứng thực.

- Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:

- Thời gian địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 23;24/02/2023 ) tại Sở Tài Chính tỉnh Phú Yên. (Nơi tài sản tọa lạc)

- Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính) từ ngày 23/02/2023 đến ngày 27/02/2023. Tại Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

- Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. (đấu giá theo hình thức rút gọn theo điều 53 Luật đấu giá năm 2016.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá tài sản Sở tài chính Phú Yên