Thông báo bán đấu giá 04 xe mô tô của Phòng Tài chính - Kế hoạch tp Tuy Hòa

Giá trúng đấu giá:

- Xe mô tô Biển số 78C1 - 422.88 nhãn hiệu YAMAHA, số loại SIRIUS: 7.200.000 đồng.

- Xe mô tô Biển số 78C1 - 155.56, nhãn hiệu YAMAHA, số loại EXCITER: 15.100.000 đồng.

- Xe mô tô biển số 78F1 - 111.02, nhãn hiệu YAMAHA , số loại SIRIUS: 7.100.000 đồng.

- Xe mô tô biển số 78G1 - 082.63, nhãn hiệu NOUVO: 1.600.000 đồng.

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH TP TUY HÒA

Địa chỉ: 02 Lê Thánh Tôn, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản bán đấu giá: 04 chiếc xe mô tô

+ 01 xe mô tô Biển số 78C1 - 422.88 nhãn hiệu YAMAHA, số loại SIRIUS, số máy E3X9E161314, số khung RLCUE3220HY038259;

+ 01 xe mô tô Biển số 78C1 - 155.56, nhãn hiệu YAMAHA, số loại EXCITER, số máy 55P1225044, số khung RLCE5510DY225020;

+ 01 xe mô tô biển số 78F1 - 111.02, nhãn hiệu YAMAHA , số loại SIRIUS, số máy 5C64960319, số khung RLCS5C640CY960315;

+ 01 xe mô tô biển số 78G1 - 082.63, nhãn hiệu NOUVO, số máy 6T1155H, số khung RLCN1D810CY086252.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Giá khởi điểm: 30.500.000 đồng (Ba mươi triệu năm trăm nghìn đồng) cụ thể như sau:

- 1 xe mô tô Biển số 78C1 - 422.88 nhãn hiệu YAMAHA. Giá: 7.000.000 đồng;

- 1 xe mô tô Biển số 78C1 - 155.56, nhãn hiệu YAMAHA. Giá: 15.000.000 đồng;

- 1 xe mô tô biển số 78F1 - 111.02, nhãn hiệu YAMAHA. Giá: 7.000.000 đồng;

- 1 xe mô tô biển số 78G1 - 082.63, nhãn hiệu NOUVO. Giá: 1.500.000 đồng;

* Mức giá trên chưa bao gồm các khoản lệ phí trước bạ và các khoản phí khác

- Tiền đặt trước:  

- Xe mô tô Biển số 78C1 - 422.88 nhãn hiệu YAMAHA: 1.400.000 đồng/ hồ sơ;

- Xe mô tô Biển số 78C1 - 155.56, nhãn hiệu YAMAHA: 2.800.000 đồng/ hồ sơ;

- Xe mô tô Biển số 78F1 - 111.02 nhãn hiệu YAMAHA: 1.400.000 đồng/ hồ sơ;

- Xe mô tô biển số 78G1 - 082.63, nhãn hiệu NOUVO : 300.000 đồng/ hồ sơ.

- Phí mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/ Hồ sơ/xe

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty số: 59010000722776 tại Ngân hàng BIDV Phú Yên.

Khoản tiền đặt trước nếu khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt trước vào tiền mua tài sản, nếu khách hàng không trúng đấu giá công ty trả lại cho người trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên công bố giá hoặc thời hạn do các bên thỏa thuận.

- Bước giá: 500.000 đồng

Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá bằng nhau cao nhất phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp.

5. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 8h00’ ngày 18/11/2022.

- Địa điểm công bố giá: tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 07/11/2022 đến 17h00’ ngày 15/11/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: lúc 17h00’ ngày 15/11/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá mua 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quy chế, thông báo,danh mục tài sản có quy định giá, phiếu trả giá, tiền đặt trước,… do Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt phát hành.

- Điền hồ sơ theo mẫu, kèm theo giấy tờ, CMND hoặc CCCD photo giấy nộp tiền đặt trước bản chính để hoàn tất hồ sơ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia, nếu ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá thì giấy ủy quyền phải công chứng hoặc chứng thực.

 - Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:

* Thời gian địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 10; 11/11/2022) tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch Tp Tuy Hòa, Phường 1, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

* Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính từ ngày 07/11/2022 đến ngày 15/11/2022. Tại Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa Đấu giá xe Phòng Tài chính Kế hoạch Tuy Hòa