Thông đấu giá gỗ nhóm II và III theo quy cách gồm Sến Mật, Kiền Kiền, Bình Linh

Giá trúng đấu giá: 490.000.000 đồng

1 Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản đấu giá: SỞ TÀI CHÍNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 48 Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Tài sản đấu giá gồm:

 Gỗ nhóm II và III theo quy cách gồm;

* Gỗ hộp Sến Mật ( nhóm II, 14 hộp): 3,753m3;

* Gỗ Kiền Kiền ( nhóm II, 19 hộp): 7,747m3;

* Gỗ Bình Linh ( nhóm III, 206 hộp): 70,20m3.

Gỗ bị mục, nức nẻ giảm phẩm cấp (Cục thi hành án tỉnh chuyển giao).

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Giá khởi điểm: 484.371.000 đồng ( Bốn trăm tám mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).

* Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế và các khoản phí khác

- Tiền đặt trước:  50.000.000 (Năm mươi triệu đồng)

- Phí bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 Hs

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty số: 59010000722776 tại Ngân hàng BIDV Phú Yên.

Khoản tiền đặt trước nếu khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt trước vào tiền mua tài sản, nếu khách hàng không trúng đấu giá công ty trả lại cho người trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên công bố giá hoặc thời hạn do các bên thỏa thuận.

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

(Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá bằng nhau cao nhất phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp.)

5. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 8h ngày 24/12/2022.

- Địa điểm công bố giá: tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 08/12/2022 đến 17h00’ ngày 21/12/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (trong giờ hành chính).

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá mua 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quy chế, thông báo, danh mục tài sản có quy định giá, phiếu trả giá, tiền đặt trước. do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành.

- Điền hồ sơ theo mẫu, kèm theo giấy tờ, CMND hoặc CCCD phô tô giấy nộp tiền đặt trước bản chính để hoàn tất hồ sơ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia phải ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá, giấy ủy quyền phải được chứng thực.

- Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:

-Thời gian địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 14;15/12/2022 ) tại Sở Tài Chính tỉnh Phú Yên. (Nơi tài sản tọa lạc)

- Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá ( Trong giờ hành chính từ ngày 08/12/2022 đến ngày 21/12/2022. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

- Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá gỗ Sở tài chính