Thông báo bán đấu giá tài sản Gỗ Keo, nguyên liệu giấy keo huyện Tuy An

Giá trúng đấu giá: 1.035.592.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN ĐỊNH

Địa chỉ: Thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Gỗ Keo, nguyên liệu giấy keo đã trừ 5% vỏ:

+ Gỗ bao bì keo: 267,632m3

+ Nguyên liệu giấy keo: 902,351(đã trừ 5% vỏ)

- Tại khoảnh 4, tiểu khu 230, và tiểu khu V4.5 thôn Phong Hanh, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

- Trình trạng: Cây đứng, loại gỗ keo lá tràm rừng trồng.

- Diện tích khai thác: 15,95 ha.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Giá khởi điểm: 1.021.592.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn đồng).

- Tiền đặt trước:  100.000.000 đồng/hồ sơ

- Phí mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/ Hồ sơ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty số: 59010000722776 tại Ngân hàng BIDV Phú Yên.

Khoản tiền đặt trước nếu khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt trước vào tiền mua tài sản, nếu khách hàng không trúng đấu giá công ty trả lại cho người trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên công bố giá hoặc thời hạn do các bên thỏa thuận.

- Bước giá: 10.000.000 đồng

Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá bằng nhau cao nhất phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp.

5. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 8h30’ ngày 25/11/2022.

- Địa điểm công bố giá: Tại Ủy ban nhân dân xã An Định, thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 14/11/2022 đến 17h00’ ngày 22/11/2022 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm mua hồ sơ:

+ Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (trong giờ hành chính).

+ Ủy Ban nhân dân xã An Định, thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (trong giờ hành chính) (từ ngày 14/11/2022 đến 17h00’ ngày 21/11/2022)

- Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: lúc 17h00’ ngày 22/11/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá mua 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quy chế, thông báo,danh mục tài sản có quy định giá, phiếu trả giá, tiền đặt trước,… do Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt phát hành.

- Điền hồ sơ theo mẫu, kèm theo giấy tờ, CMND hoặc CCCD photo giấy nộp tiền đặt trước bản chính để hoàn tất hồ sơ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia, nếu ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá thì giấy ủy quyền phải công chứng hoặc chứng thực.

- Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:

* Thời gian địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 16; 17/11/2022) tại khoảnh 4, Tiểu khu 230, tiểu khu V4.5 thôn Phong Hanh, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

* Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính từ ngày 14/11/2022 đến ngày 22/11/2022. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá gỗ Tuy An