Trợ giúp pháp lý miễn phí

Trợ giúp pháp lý miễn phí

Để phát huy vai trò, nhiệm vụ, đạo đức của Luật sư, công ty chúng tôi luôn hướng đến việc góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi người trong việc giúp đỡ các thủ tục, vấn đề pháp lý. 

Trợ giúp pháp lý là giúp đỡ pháp lý cho những người không có khả năng chi trả cho việc tư vấn, hỗ trợ và đại diện pháp lý; hoặc coi trợ giúp pháp lý là hoạt động có mục đích tạo điều kiện cho người gặp khó khăn về tài chính có cơ hội tiếp cận với dịch vụ pháp lý; là tạo sự công bằng khi tiếp cận pháp luật của cá nhân không thể thuê mướn luật sư, tạo cơ hội cho người có thu nhập thấp được hưởng dịch vụ pháp lý. 

Để tạo điều kiện, giúp đỡ cho các đối tượng yếu thế, người nghèo... Công ty Luật TNHH MTV Khôi Việt chúng tôi cũng sẽ tư vấn, giúp đỡ cho quý khách hàng bằng một tâm thế tốt nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.