Thông báo đấu giá tài sản - Quyền sử dụng đất ở Đô thị tại khu dân cư số 7 phường Hòa Vinh thị xã Đông Hòa, Phú Yên (giai đoạn 1) khu đất ký hiệu A; C.

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  1. Người có tài sản đấu giá: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở Đô thị tại khu dân cư số 7 phường Hòa Vinh thị xã Đông Hòa, Phú Yên (giai đoạn 1) khu đất ký hiệu A; C.

3.1. Số lượng, chất lượng: 5 lô; thuộc Khu A: 01 lô và khu C: 4 lô.

- Tổng diện tích khu A;C: 742,50m2

- Nơi có tài sản đấu giá:  phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất trống.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở Đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Thông tin về quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá:

          + Khoảng lùi chỉ giới xây dựng so với chỉ giới đường đỏ, khoảng thông hành địa dịch theo Quy hoạch chỉ giới xây dựng đường đỏ chỉ giới xây dựng điều chỉnh tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND, ngày 20/09/2021 của UBND thị xã Đông Hòa;

          + Khoảng thông hành địa dịch: 2 mét;

          + Tầng cao xây dựng: 1-3 tầng;

          + Cốt xây dựng cao hơn vỉa hè: 0,2 mét;

          + Các nội dung khác: Thực hiện theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đất đã được giải phóng mặt bằng và san nền.

3.2. Giấy tờ, hồ sơ pháp lý, quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản đấu giá:

- Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 22/09/2021 của UBND thị xã Đông Hòa về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 7, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (giai đoạn 1);

- Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã Đông Hòa về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 90 lô đất thuộc khu đất thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 7 tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên,…

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

4.1. Thời gian xem tài sản: ngày 21; 22/12/2023 (trong giờ hành chính);

4.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi tài sản tọa lạc: phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian bán hồ sơ: Từ 7h30’ ngày 11/12/2023 đến 17h00’ ngày 27/12/2023 (Trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm bán hồ sơ:

+ Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, P.7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ 7h30’ ngày 11/12/2023 đến 17h00’ ngày 26/12/2023

+ Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa, khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ 7h30’ ngày 11/12/2023 đến 17h00’ ngày 27/12/2023.

  1. Giá khởi điểm tài sản, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Tổng giá khởi điểm 05 lô: 8.766.413.000 đồng (Tám tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm mười ba nghìn đồng) theo bảng kê chi tiết từng lô như sau:

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước làm tròn (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

 

Khu C 08 lô

600

 

6.822.000.000

1.364.400.000

2.000.000

1

C-12

150,00

11.370.000

1.705.500.000

314.100.000

500.000

2

C-15

150,00

11.370.000

1.705.500.000

314.100.000

500.000

3

C-16

150,00

11.370.000

1.705.500.000

314.100.000

500.000

4

C-20

150,00

11.370.000

1.705.500.000

314.100.000

500.000

 

Khu A 01 lô

142,50

 

1.944.413.000

388.800.000

500.000

01

A-17

142,50

13.645.000

1.944.413.000

388.800.000

500.000

Tổng cộng khu A; C

742,50

 

8.766.413.000

1.753.200.000

2.500.000

- Bước giá: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm do Đấu giá viên quyết định tại phiên đấu giá (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu trả giá cao nhất bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ): Từ lúc 07h30’ ngày 11/12/2023 đến 17h00’ ngày 27/12/2023. (Trong giờ hành chính)

7.2. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đấu giá tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa. Kp 2, phường  Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

* Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: Lúc 17h00’ ngày 27/12/2023.

7.3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Điều 55 Luật Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất.

7.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá:

- Mua bộ hồ sơ đấu giá do Công ty đấu giá HD Trí Việt phát hành;

- Điền và hoàn thiện hồ sơ đấu giá như:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

+ Có bản sao CMND và hộ khẩu hoặc CCCD (đối với cá nhân); Giấy đăng ký kinh doanh (nếu tổ chức tham gia và được quyền mua tài sản theo luật).

+ Giấy ủy quyền tham gia đấu giá hợp lệ (nếu uỷ quyền);

            + Giấy tờ chứng minh về nộp tiền đặt trước hoặc thư bảo lãnh.

            + Phong bì đựng phiếu trả giá phải được dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá; ngoài phong bì ghi họ tên, tham gia lô đất số...

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá HD Trí Việt:

       * Số Tài khoản 1: 5900722776 - Ngân hàng BIDV Phú Yên.

* Số Tài khoản 2: 4600201011288 – Ngân hàng Agribank - CN Phú Yên.

* Số Tài khoản 3: 042573828399 - Ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Yên.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc công bố giá:

8.1. Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: Lúc 08h00’ ngày 30/12/2023.

8.2. Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Hội trường UBND thị xã Đông Hòa, khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

  1. 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

9.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.