Thông báo bán đấu giá QSD đất tại Tp Tuy Hòa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ TUY HOÀ

Địa chỉ: Tầng 3 số 04 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp Tuy Hòa, Phú Yên..

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 28 lô đất ở thuộc dự án: khép kín khu dân cư tại khu phố 04, phường Phú Thạnh; 15 lô đất ở thuộc dự án quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 2, dọc đường Trần Phú; 02 lô đất ở thuộc dự án: khép kín khu dân cư phía Bắc đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Trường Chinh đến đường quy hoạch 6m), phường 6, thành phố Tuy Hòa;

- Tổng diện tích: 5.452,21 m2

- Địa điểm: phường 6, phường 2 và khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa.

- Mục đích: Đất ở tại đô thị; Thời gian: Ổn định, lâu dài.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Chi tiết từng lô đất như sau:

TT

Lô số

Tổng diện tích (m²)

Đơn giá  (đồng/m2)

Giá khởi điểm    (đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng/1 bộ)

Khu E: 15 Lô khu dân cư số 2 dọc đường Trần Phú

   

1.739

 

81.163.442.500

15.360.000.000

 

7.500.000

1

Lô số 17

169,5

49.861.000

8.451.439.500

1.600.000.000

50.000.000

500.000

2

Lô số 18A

91

46.090.000

4.194.190.000

830.000.000

50.000.000

500.000

3

Lô số 18B

91

46.090.000

4.194.190.000

830.000.000

50.000.000

500.000

4

Lô số 19

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

5

Lô số 20

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

6

Lô số 21

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

7

Lô số 22

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

8

Lô số 23

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

9

Lô số 24

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

10

Lô số 25

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

11

Lô số 26

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

12

Lô số 27

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

13

Lô số 28

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

14

Lô số 29

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

15

Lô số 30

111,5

49.442.000

5.512.783.000

1.100.000.000

50.000.000

500.000

Khu A; B công trình khu dân cư khu phố 4, phường Phú thạnh Tp Tuy Hòa: 28 lô

 

 

2.944,81

 

66.836.711.700

13.330.000.000

 

14.000.000

01

Lô A 19

137,5

23.677.500

3.255.656.250

650.000.000

20.000.000

500.000

02

Lô A 20

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

03

Lô A 21

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

04

Lô A 22

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

05

Lô A 23

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

06

Lô A 24

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

07

Lô A 25

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

08

Lô A 26

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

09

Lô A 27

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

10

Lô A 28

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

11

Lô A 29

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

12

Lô A 30

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

13

Lô A 31

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

14

Lô A 32

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

15

Lô A 33

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

16

Lô A 34

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

17

Lô A 35

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

18

Lô A 36

137,5

23.677.500

3.255.656.250

650.000.000

20.000.000

500.000

19

Lô B 12

107,48

23.677.500

2.544.857.700

500.000.000

20.000.000

500.000

20

Lô B 13

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

21

Lô B 14

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

22

Lô B 15

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

23

Lô B 16

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

24

Lô B 17

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

25

Lô B 18

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

26

Lô B 19

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

27

Lô B 20

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

28

Lô B 21

162,33

22.550.000

3.660.541.500

730.000.000

20.000.000

500.000

KDC phía bắc đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Trường Chinh - đường quy hoạch 6m, phường 6): 02 lô

 

 

768,4

 

29.199.200.000

5.800.000.000

 

1.000.000

01

Lô BT - 01

398,27

38.000.000

15.134.260.000

3.000.000.000

50.000.000

500.000

02

Lô BT - 02

370,13

38.000.000

14.064.940.000

2.800.000.000

50.000.000

500.000

Tổng cộng 3 khu

5.452,21

 

177.199.354.200

34.490.000.000

 

22.500.000

4. Tổng giá khởi điểm: 177.199.354.200 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, ba trăm năm mươi bốn nghìn, hai trăm đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết tại Điều 3 của Thông báo này.

- Phí bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty số: 59010000722776 tại Ngân hàng BIDV Phú Yên.

Khoản tiền đặt trước nếu khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc vào tiền mua tài sản, nếu khách hàng không trúng đấu giá công ty trả lại cho người trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên công bố giá hoặc thời hạn do các bên thỏa thuận.

- Bước giá: Theo bảng kê chi tiết tại Điều 3 của Thông báo này. Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá bằng nhau cao nhất phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp.

6. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 8h00’ ngày 22/12/2022.

- Địa điểm tổ chức công bố giá: tại Hội trường UBND phường 8, số 192 Lê Thành Phương, P8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (mua hồ sơ): từ ngày 02/12/2022 đến 17h00’ ngày 19/12/2022 (Trong giờ hành chính). Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá năm 2016.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá (mua hồ sơ): Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, P.7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: lúc 17h00’ ngày 19/12/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, P.7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

-  Điều kiện được tham gia đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

+ Đã nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt theo quy định.

+ Đã nộp đủ tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt theo quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty Đấu giá Hợp Danh Trí Việt đúng thời hạn quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành);

+ Bản sao giấy Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, hoặc Căn cước công dân (đối với cá nhân);

+ Giấy ủy nhiệm chi nộp tiền đặt trước từng lô hoặc thư bảo lãnh trước ngày mở cuộc đấu giá;

+ Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền người khác thay mặt tham gia đấu giá). Trong đó, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành). Phong bì đựng phiếu trả giá phải được dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá.

- Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 14; 15/12/2022 (trong giờ hành chính) tại: phường 2, phường 6 và khu phố 4 phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. (Nơi có tài sản tọa lạc).

* Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính) từ ngày 02/12/2022 đến ngày 19/12/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.


Từ khóa đấu giá đất Tuy Hòa