Thông báo bán đấu giá QSD đất tại Tp Tuy Hòa lần 3

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại Tp Tuy Hòa lần 3

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Tuy Hòa.

Địa chỉ: Tầng 3 số 04 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp Tuy Hòa, Phú Yên..

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 28 lô đất ở thuộc dự án: khép kín khu dân cư tại khu phố 04, phường Phú Thạnh; 10 lô đất ở thuộc dự án quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 2, dọc đường Trần Phú, phường 2; 02 lô đất ở thuộc dự án: khép kín khu dân cư phía Bắc đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Trường Chinh đến đường quy hoạch 6m), phường 6, thành phố Tuy Hòa;

- Tổng diện tích: 4.873,21 m2

- Địa điểm: phường 6, phường 2 và khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa.

- Mục đích: Đất ở tại đô thị; Thời gian: Ổn định, lâu dài.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Bảng kê chi tiết từng lô đất như sau:

TT

Lô số

Tổng diện tích (m²)

Đơn giá  (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng/1 bộ)

Khu E: 10 Lô khu dân cư số 2 dọc đường Trần Phú

   

1.160

 

53.464.400.000

10.000.000.000

 

5.000.000

1

Lô số 20

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

2

Lô số 21

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

3

Lô số 22

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

4

Lô số 23

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

5

Lô số 24

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

6

Lô số 25

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

7

Lô số 26

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

8

Lô số 27

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

9

Lô số 28

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

10

Lô số 29

116

46.090.000

5.346.440.000

1.000.000.000

50.000.000

500.000

Khu A; B công trình khu dân cư khu phố 4, phường Phú thạnh Tp Tuy Hòa: 28 lô

 

 

2.944,81

 

66.836.711.700

13.330.000.000

 

14.000.000

01

Lô A 19

137,5

23.677.500

3.255.656.250

650.000.000

20.000.000

500.000

02

Lô A 20

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

03

Lô A 21

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

04

Lô A 22

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

05

Lô A 23

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

06

Lô A 24

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

07

Lô A 25

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

08

Lô A 26

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

09

Lô A 27

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

10

Lô A 28

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

11

Lô A 29

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

12

Lô A 30

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

13

Lô A 31

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

14

Lô A 32

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

15

Lô A 33

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

16

Lô A 34

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

17

Lô A 35

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

18

Lô A 36

137,5

23.677.500

3.255.656.250

650.000.000

20.000.000

500.000

19

Lô B 12

107,48

23.677.500

2.544.857.700

500.000.000

20.000.000

500.000

20

Lô B 13

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

21

Lô B 14

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

22

Lô B 15

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

23

Lô B 16

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

24

Lô B 17

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

25

Lô B 18

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

26

Lô B 19

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

27

Lô B 20

100

22.550.000

2.255.000.000

450.000.000

20.000.000

500.000

28

Lô B 21

162,33

22.550.000

3.660.541.500

730.000.000

20.000.000

500.000

KDC phía bắc đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Trường Chinh - đường quy hoạch 6m, phường 6): 02 lô

 

 

768,4

 

29.199.200.000

5.800.000.000

 

1.000.000

01

Lô BT - 01

398,27

38.000.000

15.134.260.000

3.000.000.000

50.000.000

500.000

02

Lô BT - 02

370,13

38.000.000

14.064.940.000

2.800.000.000

50.000.000

500.000

Tổng cộng 3 khu

4.873,21

 

149.500.311.700

29.130.000.000

 

20.000.000

4. Tổng giá khởi điểm: 149.500.311.700 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu ba trăm mười một nghìn bảy trăm đồng).

- Tiền đặt trước:  theo bảng kê chi tiết từng lô của thông báo này.

- Phí bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 Hs theo bảng kê chi tiết từng lô.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

-  Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty số: 59010000722776 tại Ngân hàng BIDV Phú Yên và TK khác của công ty có trong quy chế đấu giá.

Khoản tiền đặt trước nếu khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc vào tiền mua tài sản, nếu khách hàng không trúng đấu giá công ty trả lại cho người trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên công bố giá hoặc thời hạn do các bên thỏa thuận.

- Bước giá: theo bản kê chi tiết từng lô của thông báo này. Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá bằng nhau cao nhất phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp.

5. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 8h00’ ngày 19/02/2023.

- Địa điểm tổ chức công bố giá: tại Hội trường UBND phường 8, số 192 Lê Thành Phương, P8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 31/01/2022 đến 17h00’ ngày 16/02/2023 (Trong giờ hành chính). Theo khoản 2 điều 38 Luật đấu giá năm 2016.

- Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: lúc 17h00’ ngày 16/02/2023.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, P.7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá mua 01 bộ hồ sơ do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quy chế, thông báo, danh mục tài sản có quy định giá, phiếu trả giá.

+ Điền hồ sơ theo mẫu, kèm theo giấy tờ, CMND hoặc CCCD phô tô giấy nộp tiền đặt trước bản chính để hoàn tất hồ sơ.

 Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia, nếu ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá thì giấy ủy quyền phải công chứng hoặc chứng thực.

 Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 13; 14/02/2023 (trong giờ hành chính) tại: phường 6, phường 2 và khu phố 4 phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. (Nơi có tài sản tọa lạc).

* Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính từ ngày 31/01/2022 đến ngày 16/02/2023. Tại Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật Đất đai 2013.


Từ khóa đấu giá đất Tuy Hòa