Thông báo bán đấu giá Xe ô tô nhãn hiệu Mazda 05 chỗ Biển kiểm soát 78B-0491 sản xuất năm 1997

Thông báo bán đấu giá Xe ô tô nhãn hiệu Mazda 05 chỗ Biển kiểm soát 78B-0491 sản xuất năm 1997

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

2. Người có tài sản đấu giá: TỈNH ĐOÀN PHÚ YÊN

Địa chỉ: đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu Mazda 05 chỗ Biển kiểm soát 78B-0491 sản xuất năm 1997 (Động cơ không hoạt động được và bị rò rỉ dầu, thân vỏ, gầm, một số vị trí đã bị rỉ sét, 4 lốp mâm không sử dụng được, nội thất bên trong và hình thức bên ngoài đã cũ và xuống cấp).

4. Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)

- Phí mua hồ sơ: 100.000 đồng/Hồ sơ

- Bước giá: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm do Đấu giá viên quyết định tại phiên đấu giá (Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp)

6. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 8h00’ ngày 07/04/2023.

- Địa điểm công bố giá: tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

7. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ: từ ngày 20/03/2023 đến 17h00’ ngày 04/04/2023 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

8. Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: lúc 17h00’ ngày 04/04/2023.

9. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 28 và 29/03/2023 (02 ngày) tại Tỉnh đoàn Phú Yên.

- Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính) từ ngày 20/03/2023 đến ngày 04/04/2023. Tại Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

12. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016.


Từ khóa đấu giá xe Tỉnh Đoàn