TB bán đấu giá Xe ô tô nhãn hiệu Ford sản xuất năm 2005, số loại: LASER

TB bán đấu giá Xe ô tô nhãn hiệu Ford sản xuất năm 2005, số loại: LASER

Giá trúng đấu giá: 137.780.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu Ford sản xuất năm 2005, số loại: LASER, Số máy: FP940419, số khung: XSRNC5R05730, 05 chỗ ngồi, BKS: 78A – 001.12

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: 1.00.000 đồng, áp dụng trong trường hợp có hai người trở lên cùng trả giá cao nhất.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 08h00’ ngày 20/05/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Đông Hòa, Khu phố 2, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 04/05/2022 đến 17h00’ ngày 17/05/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 17/05/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Đông Hòa

7. Thời gian xem tài sản: ngày 11; 12/05/2022 tại Phòng tài chính – Kế hoạch thị xã Đông Hòa, Khu phố 2, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên (trong giờ hành chính).

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Ford, số loại LASER