Thông báo bán đấu giá Xe mô tô, xe máy bị tịch thu của Công an thành phố Tuy Hòa

Giá trúng đấu giá:

- Lô tài sản 1: 45.600.000 đồng

- Lô tài sản 2: 4.000.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: CÔNG AN THÀNH PHỐ TUY HÒA

Địa chỉ: 233 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản bán đấu giá:

- Lô tài sản 1: Xe mô tô, xe máy đủ điều kiện đăng ký lại (23 chiếc).

STT

BIỂN SỐ

LOẠI XE

SỐ KHUNG SAU GĐ

SỐ MÁY SAU GĐ

ĐƠN GIÁ

(Triệu đồng)

GHI CHÚ

1.       

77S5-0699

HOLDER

HD100-201014999

1P50FMG-3

10765768

1,5

02

2.       

78F9-4672

LEXIM

LHDLXCG20X0231585

1P50FMH

10443607

1,5

03

3.       

43S4-2866

DAEHAN

VDMDCG045DM

001348

VDMD100-1

0001348

1,5

05

4.       

47P1-6127

WAYXIN

RRHDCG5RH

9A011228

VTH150FMG-2

011228

1,2

06

5.       

60L8-1016

YAMAHA

5HU3-14168

5HU3-14168

4,5

07

6.       

78T1-1696

CITYAMAHA

RN8DCJHN88B

020318

VLF153FMI-

B80020318

1,5

08

7.       

78H2-2198

DAYANG

VMXPCG0032U

109909

VTRDY150FMG

80109909

1,5

09

8.       

78H9-6633

SHMOTO

RRKWCH0UM6XY

07233

VTT14JL1P52FMH

007233

1,6

11

9.       

78H2-7334

LISOHAKA

VLKDCG012LK

103547

VLKZS150FMG-

2000103547

1,2

12

10.   

78C1-08861

SYM

RLGKA12GD

9D024593

VMVTBA-

D024593

2

13

11.   

78M1-0538

MIKADO

RRKWCH0UM8XP

33888

VTTJL1P52FMHN

033888

1,8

14

12.   

49S3-3562

HONDA

C70-D109601

49420K91

1

15

13.   

78C1-01688

DAYANG

DY100A

8020376

150FM8020376

1,6

16

14.   

78N2-8717

SUZUKI

RLSBE4DJ

070115615

E455-115615

3

17

15.   

78C1-13542

JIULONG

VTMPCH0022T

023765

JIUL0152FMH

006861

1,6

18

16.   

78H2-7178

MAJESTY

VTTWCH022TT

091197

VTT1P52FMH

091197

1,9

19

17.   

79C1-36883

HONDA

RLHHC122X8Y

503921

HC12E0510930

2,2

20

18.   

78H2-9077

WANA

VCRBCH013CR

000230

VCRZS152FMH

33000230

1,4

21

19.   

79FA-7391

HONDA

SS50-112892

SS50E-112958

0,8

22

20.   

78C1-21102

AMA

KMYCT100DYC

821169

CT100E

1820607

2,8

23

21.   

78N3-5349

VEMVIPI

RRKWCH2UM

7XC11674

VTT36JL1P52FMH

011674

1,2

25

22.   

78H6-2074

MANCE

RMTDCH0HY

5A002341

VMT1P52FMH-

A002341

1,7

26

23.   

78C1-24136

DAMSEL

VDPWCH0B

4DP106979

VUMDPYG150FMH4D

106979

1,5

27

Tổng cộng: 23 xe mô tô, xe máy

40,5

 

- Lô tài sản 2: Sắt phế liệu gồm 04 xe mô tô, xe máy.

STT

BIỂN SỐ

LOẠI XE

SỐ KHUNG SAU GĐ

SỐ MÁY SAU GĐ

Khối lượng

(kg)

GHI CHÚ

1.                  

79L3-5074

HECMEC

RLPWCHDUM7B007093

VKVLM1P50FMG-F501231

82,5

01

2.                  

Không biến số

BOSS

Khung không đóng số

SD084300

82,5

04

3.                  

78H8-6252

AWARD

Không tìm được SK nguyên thủy

VTTJL1P50FMG-W002029

82,5

10

4.                  

79K3-4646

LIFAN

Không tìm được SK nguyên thủy

1P52FMH-3

10003343

82,5

24

Tổng cộng: 04 xe mô tô, xe máy

330

 

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Giá khởi điểm:

+ Lô tài sản 1: 40.500.000 đồng (Bốn mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Lô tài sản 2: 3.300.000 đồng (Ba triệu ba trăm nghìn đồng).

* Mức giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm các khoản lệ phí trước bạ và các khoản phí khác (nếu có).

- Tiền đặt trước:

+ Lô tài sản 1: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

+ Lô tài sản 2: 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng).

- Phí mua hồ sơ:

+ Lô tài sản 1: 100.000 đồng/hồ sơ.

+ Lô tài sản 2: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: áp dụng trong trường hợp có hai người trở lên cùng trả giá cao nhất.

+ Lô tài sản 1: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

+ Lô tài sản 2: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 8h00’ ngày 24/03/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.                                         

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 02/03/2022 đến 17h00’ ngày 21/03/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 21/03/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 14; 15/03/2022 tại Công an Thành phố Tuy Hòa, số 233 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Trong giờ hành chính).

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá xe bị tịch thu Công an thành phố Tuy Hòa