Thông báo bán đấu giá xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại CB 1100 màu đỏ và xe ô tô tải biển số 51C-321.42, nhãn hiệu SONGHUAJIANG

Giá trúng đấu giá:

- Tài sản 1: 201.000.000 đồng

- Tài sản 2: 38.950.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH TP TUY HÒA

Địa chỉ: 02 Lê Thánh Tôn, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản bán đấu giá:

+ Tài sản 1: Xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại CB 1100 màu đỏ, số máy SC65E1201848, số khung SC651201850, dung tích xi lanh 1100 (loại xe nhập lậu), không có giấy chứng nhận đăng ký xe, được phép đăng ký lại.

+ Tài sản 2: Xe ô tô tải biển số 51C-321.42, nhãn hiệu SONGHUAJIANG số máy 095006253HD3, số khung 11DK9Y101324, Giấy chứng nhận đăng ký xe số 020203, đăng ký lần đầu ngày 12/01/2010, được phép đăng ký lại.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Giá khởi điểm:

+ Tài sản 1: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

+ Tài sản 2: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng)

- Tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

+ Tài sản 2: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)

- Phí bán hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tài sản 1: 150.000 đồng/1 hồ sơ.

+ Tài sản 2: 100.000 đồng/1 hồ sơ.

- Bước giá:

+ Tài sản 1: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

+ Tài sản 2: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá bằng nhau cao nhất phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 9h00’ ngày 21/04/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 06/04/2022 đến 17h00’ ngày 18/04/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 18/04/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: từ ngày 13;14/04/2022 trong 2 ngày liên tục tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch Tp Tuy Hòa, Phường 1, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá xe mô tô nhãn hiệu Honda CB 1100 và xe ô tô nhãn hiệu SONGHUAJIANG