TB bán đấu giá xe Mitsubishi, 08 chỗ ngồi, Biển số xe: 78A- 001.78, năm sản xuất: 2004.

Giá trúng đấu giá: 126.779.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 03 Đại lộ Hùng Vương, phường Phú Đông, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.          

3. Tài sản bán đấu giá: Xe Mitsubishi, 08 chỗ ngồi, Biển số xe: 78A- 001.78, năm sản xuất: 2004, Động cơ hoạt động được, bị rò rỉ dầu; Thân vỏ: Một số vị trí đã trầy sơn, bị rỉ sét, mục; Khung gầm xe: Một số vị trí đã bị rỉ sét, mục, 4 lốp mòn; Nội thất bên trong và hình thức bên ngoài xe đã cũ và xuống cấp. Hạn kiểm định đến ngày 26/05/2022.

4. Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng)

     - Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/hồ sơ.

     - Phí mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 9h00’ ngày 21/05/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.                                         

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 27/04/2022 đến 17h00’ ngày 18/05/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 18/05/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 16; 17/05/2022 tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên; Địa chỉ: Số 03 Đại lộ Hùng Vương, phường Phú Đông, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá xe ô tô Mitsubishi