Thông báo bán đấu giá tài sản trên đất đối với 02 dãy phòng học Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Giá trúng đấu giá: 5.300.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

Địa chỉ: Kp 2, phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản bán đấu giá:

Tài sản trên đất đối với 02 dãy phòng học Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Giá khởi điểm: 4.588.000 đồng (Bốn triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng)

- Phí bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: 50.000 đồng, áp dụng trong trường hợp có hai người trở lên cùng trả giá cao nhất.

- Khách hàng trúng đấu giá tự tháo dỡ, dọn sạch trả lại mặt bằng.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 9h00’ ngày 11/02/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 19/01/2022 đến 17h00’ ngày 08/02/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 08/02/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: từ ngày 25; 26/01/2022 trong 2 ngày liên tục tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá tài sản trên đất trường tiểu học Võ Thị Sáu