TB bán ĐG QSD đất và tài sản gắn liền trên đất tại kp Tây Hòa, tt Củng Sơn

Giá trúng đấu giá: 3.400.000.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN SƠN HÒA, PHÚ YÊN

Địa chỉ: 33 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số: BC 869987, số vào sổ cấp GCN: CH00089, ngày 04/10/2010 do UBND huyện Sơn Hòa cấp cho ông Đoàn Thạo. Thửa đất số 38 tờ bản đồ 21 (nay đổi thành thửa số 32 tờ bản đồ 21) khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Diện tích: 192 m².

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ và bước giá:

- Tổng giá khởi điểm: 3.340.283.600 đồng (Ba tỷ, ba trăm bốn mươi triệu, hai trăm tám mươi ba nghìn, sáu trăm đồng).

- Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá bằng nhau cao nhất phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức: lúc 8h00’ ngày 17/10/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 26/9 đến 17h00’ ngày 14/10/2022. (Trong giờ hành chính) Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ): từ ngày 26/9 đến 17h00’ ngày 14/10/2022 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 14/10/2022.

8. Thời gian xem tài sản: từ ngày 10;11/10/2022 trong 02 ngày liên tục tại nơi có tài sản tọa lạc.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân đủ điều kiện có nhu cầu tham gia trong và ngoài tỉnh theo quy định pháp luật.


Từ khóa đấu giá nhà và đất Agribank Sơn Hòa