Thông báo bán đấu giá QSD đất (Đợt 4) đối với 17 lô đất p.Hòa Vinh, tx.Đông Hòa.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở Đô thị tại khu dân cư số 7 phường Hòa Vinh thị xã Đông Hòa, Phú Yên (giai đoạn 1) khu đất ký hiệu A; C.

- Tổng diện tích khu A; C: 2.433,24 m2

- Địa điểm: Các lô đất tọa lạc tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất trống.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở Đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Thông tin về quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá:

          + Khoảng lùi chỉ giới xây dựng so với chỉ giới đường đỏ, khoảng thông hành địa dịch theo Quy hoạch chỉ giới xây dựng đường đỏ chỉ giới xây dựng điều chỉnh tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND, ngày 20/09/2021 của UBND thị xã Đông Hòa;

          + Khoảng thông hành địa dịch: 2 mét;

          + Tầng cao xây dựng: 1-3 tầng;

          + Cốt xây dựng cao hơn vỉa hè: 0,2 mét;

          + Các nội dung khác: Thực hiện theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đất đã được giải phóng mặt bằng và san nền.

Chi tiết từng lô đất như sau:

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước làm tròn (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

 

Khu C 08 lô

1.171,74

 

14.751.376.000

1.450.000.000

4.000.000

1

C-01

140,64

14.555.000

2.047.016.000

200.000.000

500.000

2

C-02

131,10

13.645.000

1.788.860.000

170.000.000

500.000

3

C-06

150,00

13.645.000

2.046.750.000

200.000.000

500.000

4

C-07

150,00

13.645.000

2.046.750.000

200.000.000

500.000

5

C-12

150,00

11.370.000

1.705.500.000

170.000.000

500.000

6

C-15

150,00

11.370.000

1.705.500.000

170.000.000

500.000

7

C-16

150,00

11.370.000

1.705.500.000

170.000.000

500.000

8

C-20

150,00

  11.370.000

1.705.500.000

170.000.000

500.000

 

Khu A 09 lô

1.261,5

 

17.213.171.000

1.760.000.000

4.500.000

01

A-07

142,50

13.645.000

1.944.413.000

200.000.000

500.000

02

A-08

142,50

13.645.000

1.944.413.000

200.000.000

500.000

03

A-09

142,50

13.645.000

1.944.413.000

200.000.000

500.000

04

A-11

142,50

13.645.000

1.944.413.000

200.000.000

500.000

05

A-13

142,50

13.645.000

1.944.413.000

200.000.000

500.000

06

A-16

142,50

13.645.000

1.944.413.000

200.000.000

500.000

07

A-17

142,50

13.645.000

1.944.413.000

200.000.000

500.000

08

A-20

132,00

13.645.000

1.801.140.000

180.000.000

500.000

09

A-21

132,00

13.645.000

1.801.140.000

180.000.000

500.000

Tổng cộng khu A; C

2.433,24

 

31.964.547.000

3.210.000.000

8.500.000

* Bước giá: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm do Đấu giá viên quyết định tại phiên đấu giá (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu trả giá trả bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

4. Tổng giá khởi điểm: 31.964.547.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

5. Thời gian tổ chức công bố giá và địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: lúc 10h00’ ngày 15/01/2023.

- Địa điểm tổ chức công bố giá: tại Hội trường UBND thị xã Đông Hòa.

- Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 26/12/2022 đến 17h00’ ngày 12/01/2023 (Trong giờ hành chính). Theo khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Địa điểm mua hồ sơ:

+ Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, P.7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa, khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: lúc 17h00’ ngày 12/01/2023.

- Địa điểm nộp hồ sơ: từ ngày 26/12/2022 đến 17h00’ ngày 12/01/2023 nộp hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty số: 59010000722776 tại Ngân hàng BIDV Phú Yên và TK khác của công ty có trong quy chế đấu giá

- Xử lý tiền đặt trước: Khoản tiền đặt trước nếu khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc vào tiền mua tài sản; Trường hợp khách hàng không trúng đấu giá, công ty trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá mua 01 bộ hồ sơ do Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt phát hành gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quy chế, thông báo,danh mục tài sản có quy định giá, phiếu trả giá.

+ Điền hồ sơ theo mẫu, kèm theo giấy tờ, CMND hoặc CCCD photo và giấy nộp tiền đặt trước để hoàn tất hồ sơ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia, nếu ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá thì giấy ủy quyền phải công chứng hoặc chứng thực.

- Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 09; 10/01/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc: phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thời gian địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính) từ ngày 26/12/2022 đến ngày 12/01/2023. Tại Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ,p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Luật đất đai năm 2013.


Từ khóa đấu giá đất Đông Hòa