TB bán ĐG QSD đất ở đối với 28 lô đất dự án khép kín KDC đối diện nhà văn hóa thôn Phú Sen Đông, Hòa Định Tây, Phú Hòa

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Người có tài sản bán đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN PHÚ HÒA

Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở UBND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 28 lô đất dự án khép kín KDC đối diện nhà văn hóa thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên;

- Tổng diện tích: 5.650,0 m2

- Địa điểm: KDC đối diện nhà văn hóa thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất trống.

- Hạ tầng kỹ thuật: khu đất đưa ra bán đấu giá đã được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cắm mốc định vị thửa đất.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Mục đích sử dụng: Đất ở Nông thôn (ONT).

- Chi tiết từng lô đất như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất theo Bản đồ quy hoạch

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Lô A: 28 lô

 

 

 

 

1

A01

176,6

441.500.000

80.000.000

200.000

2

A02

178,1

391.820.000

70.000.000

200.000

3

A03

168,6

370.920.000

70.000.000

200.000

4

A04

170,8

375.760.000

70.000.000

200.000

5

A05

175,5

386.100.000

70.000.000

200.000

6

A06

182,5

401.500.000

80.000.000

200.000

7

A07

189,5

379.000.000

70.000.000

200.000

8

A08

196,6

393.200.000

70.000.000

200.000

9

A09

203,6

407.200.000

80.000.000

200.000

10

A10

210,7

421.400.000

80.000.000

200.000

11

A11

217,7

435.400.000

80.000.000

200.000

12

A12

224,8

449.600.000

80.000.000

200.000

13

A13

231,8

463.600.000

90.000.000

200.000

14

A14

238,8

477.600.000

90.000.000

200.000

15

A15

239,6

382.401.600

70.000.000

200.000

16

A16

234,0

373.464.000

70.000.000

200.000

17

A17

228,4

364.526.400

70.000.000

200.000

18

A18

222,9

355.748.400

60.000.000

200.000

19

A19

217,3

346.810.800

60.000.000

200.000

20

A20

211,7

337.873.200

60.000.000

200.000

21

A21

206,2

329.095.200

60.000.000

200.000

22

A22

200,6

320.157.600

60.000.000

200.000

23

A23

195,1

311.379.600

60.000.000

200.000

24

A24

189,5

302.442.000

60.000.000

200.000

25

A25

183,9

293.504.400

55.000.000

200.000

26

A26

178,4

284.726.400

55.000.000

200.000

27

A27

184,9

295.100.400

55.000.000

200.000

28

A28

191,9

345.228.100

60.000.000

200.000

Tổng cộng 28 lô:

5.650,0

10.437.058.100

1.935.000.000

5.600.000

4. Tổng giá khởi điểm: 10.437.058.100 đồng (Mười tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu không trăm năm mươi tám nghìn một trăm đồng).

- Bước giá: 10.000.000 đồng trên mỗi lô đất trên áp dụng cho trường có 02 người có phiếu trả giá bằng nhau cao nhất trong 1 lô đất.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 8h00’ ngày 22/08/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Ủy Ban nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 02/08/2022 đến 17h00’ ngày 19/08/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 19/08/2022.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 02/08/2022 đến 17h00’ ngày 19/08/2021 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm mua hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên từ ngày 02/08/2022 đến 17h00’ ngày 18/08/2022 (Trong giờ hành chính)

+Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa từ ngày 02/08/2022 đến 17h00’ ngày 19/08/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong vòng 03 ngày làm việc, từ ngày 17-19/8/2022.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Hòa. Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, Tầng 4, UBND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: Trong 02 ngày liên tục, ngày 16; 17/08/2022. Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Hòa để được hướng dẫn sơ đồ, đất trên thực địa và nơi tài sản tọa lạc các lô đất đấu giá dân cư đối diện nhà văn hóa thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt để được hướng dẫn xem đất trên thực địa, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong 02 ngày liên tục nêu trên.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

9. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá đất thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, Phú Hòa