Thông báo bán đấu giá QSD đất ở đối với 07 lô đất ở thuộc dự án: Khép kín khu dân cư phía Bắc đường Lý Thái Tổ, phường 6, thành phố Tuy Hòa

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP TUY HÒA

Địa chỉ: 27 Lê Thánh Tôn, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 07 lô đất ở thuộc dự án: Khép kín khu dân cư phía Bắc đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Trường Chinh - đường Quy hoạch 6m), phường 6, thành phố Tuy Hòa;

- Tổng diện tích: 1.466,27 m2

- Địa điểm: phường 6, thành phố Tuy Hòa.

- Mục đích: Đất ở tại đô thị; Thời gian: Ổn định, lâu dài.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Chất lượng của tài sản đấu giá: Đất ở tại đô thị, các khu đất đã có mặt bằng sạch, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống nước sạch...đầy đủ.

Chi tiết từng lô đất như sau:

TT

Lô số

Tổng diện tích (m²)

Đơn giá  (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng/1 bộ)

1

Lô số BT- 01

398,27

38.000.000

15.134.260.000

1.500.000.000

15.000.000

500.000

2

Lô số BT - 02

370,13

38.000.000

14.064.940.000

1.400.000.000

15.000.000

500.000

3

Lô số LK- 01

145,47

50.760.000

7.384.057.200

700.000.000

10.000.000

500.000

4

Lô số LK- 02

143,07

37.600.000

5.379.432.000

500.000.000

10.000.000

500.000

5

Lô số LK- 03

130,97

37.600.000

4.924.472.000

500.000.000

10.000.000

500.000

6

Lô số LK- 04

129,90

37.600.000

4.884.240.000

500.000.000

10.000.000

500.000

7

Lô số LK- 05

148,46

37.600.000

5.582.096.000

500.000.000

10.000.000

500.000

Tổng cộng

1.466,27

 

57.353.497.200

5.600.000.000

 

 

4. Tổng giá khởi điểm: 57.353.497.200 đồng (Năm mươi bảy tỷ ba trăm năm mươi ba triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm đồng).

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 8h00’ ngày 18/03/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND Phường 8, số 192 Lê Thành Phương, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 28/02/2022 đến 17h00’ ngày 15/03/2022 (Trong giờ hành chính). Theo khoản 2 điều 38 Luật đấu giá năm 2016.

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 15/03/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, P.7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 10;11/03/2022 (trong giờ hành chính) tại: phường 6, thành phố Tuy Hòa. (Nơi có tài sản tọa lạc)

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá đất phường 6, thành phố Tuy Hòa