Thông báo bán đấu giá QSD đất ở đối với 04 khu đất trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Thông báo bán đấu giá QSD đất ở đối với 04 khu đất trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An

Địa chỉ: 531 QL1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 4 khu đất trên địa bàn huyện Tuy An

- Tổng diện tích: 12.383,6 m2

- Địa điểm: Tại nơi tọa lạc các lô đất đấu giá tại khu phố Chí Đức, thôn Phú Mỹ xã An Thọ, khu dân cư Gò Điều Phú Tân 2, thôn Phú Tân, huyện Tuy An.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất trống.

- Hạ tầng kỹ thuật: khu đất đưa ra bán đấu giá đã được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cắm mốc định vị thửa đất.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Mục đích sử dụng:

+ Đất ở đô thị (ODT):24 lô thuộc khu dân cư Ruộng Họ, khu phố Chí Đức, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An.

+ Đất ở nông thôn (ONT): 50 lô, trong đó 08 lô đất ở tại khu dân cư Phú Mỹ, xã An Thọ; 25 lô đất ở khu TĐC Gò Điều, thôn Phú Tân 2 và 17 lô đất ở Khu TĐC thôn Phú Tân 2, xã An Cư.

- Chi tiết từng lô đất như sau:

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM 24 LÔ TẠI KDC RUỘNG HỌ, KP CHÍ ĐỨC, TT CHÍ THẠNH, HUYỆN TUY AN (ODT)

Stt

Ký hiệu lô đất theo Bản đồ quy hoạch

Ký hiệu lô đất theo bản đồ địa chính

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

01

Lô số 01

 

120,5

1.593.492.000

300.000.000

15.000.000

500.000

02

Lô số 02

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

03

Lô số 03

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

04

Lô số 04

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

05

Lô số 05

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

06

Lô số 06

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

07

Lô số 07

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

08

Lô số 08

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

09

Lô số 09

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

10

Lô số 10

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

11

Lô số 11

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

12

Lô số 12

 

120,5

1.431.540.000

280.000.000

14.000.000

500.000

13

Lô số 13

 

150,8

1.994.179.200

380.000.000

20.000.000

500.000

14

Lô số 14

 

128,6

833.328.000

160.000.000

9.000.000

500.000

15

Lô số 15

 

116.6

755.568.000

150.000.000

7.000.000

500.000

16

Lô số 16

 

104.6

677,808,000

130.000.000

6.000.000

500.000

17

Lô số 17

 

92.5

599,400,000

119.000.000

6.000.000

500.000

18

Lô số 18

 

95.1

677,872,800

130.000.000

6.000.000

500.000

19

Lô số 19

 

128.25

831,060,000

160.000.000

8.000.000

500.000

20

Lô số 20

 

120

777,600,000

150.000.000

7.000.000

500.000

21

Lô số 21

 

111.75

724,140,000

140.000.000

7.000.000

500.000

22

Lô số 22

 

120

842,400,000

160.000.000

8.000.000

500.000

23

Lô số 23

 

120

842.400.000

160.000.000

8.000.000

500.000

24

Lô số 24

 

121,4

985.525.200

190.000.000

9.000.000

500.000

 

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM 08 LÔ ĐẤT TẠI KDC PHÚ MỸ, XÃ AN THỌ, HUYỆN TUY AN (ONT)

Stt

Ký hiệu lô đất theo Bản đồ quy hoạch

Ký hiệu lô đất theo bản đồ địa chính

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

01

Lô số LB01

 

196

194.040.000

38.000.000

2.000.000

100.000

02

Lô số LB02

 

196

194.040.000

38.000.000

2.000.000

100.000

03

Lô số LB03

 

196

194.040.000

38.000.000

2.000.000

100.000

04

Lô số LB04

 

196

194.040.000

38.000.000

2.000.000

100.000

05

Lô số LB05

 

196

194.040.000

38.000.000

2.000.000

100.000

06

Lô số LB06

 

196

194.040.000

38.000.000

2.000.000

100.000

07

Lô số LB07

 

196

194.040.000

38.000.000

2.000.000

100.000

08

Lô số LB08

 

196

194.040.000

38.000.000

2.000.000

100.000

 

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM 25 LÔ ĐẤT TẠI KHU TDC GÒ ĐIỀU, THÔN PHÚ TÂN 2, XÃ AN CƯ,  HUYỆN TUY AN (ONT)

Stt

Ký hiệu lô đất theo Bản đồ quy hoạch

Ký hiệu lô đất theo bản đồ địa chính

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

I

Khu C

 

 

 

 

 

 

01

Lô số 04

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

02

Lô số 06

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

03

Lô số 07

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

04

Lô số 08

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

05

Lô số 09

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

06

Lô số 10

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

07

Lô số 11

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

08

Lô số 12

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

09

Lô số 13

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

10

Lô số 14

 

200

468.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

11

Lô số 15

 

200

418.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

12

Lô số 16

 

200

418.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

13

Lô số 18

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

14

Lô số 19

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

15

Lô số 20

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

16

Lô số 21

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

17

Lô số 22

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

18

Lô số 23

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

19

Lô số 24

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

20

Lô số 25

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

21

Lô số 26

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

22

Lô số 27

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

23

Lô số 28

 

200

416.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

II

Khu E

 

 

 

 

 

 

01

Lô số 15

 

218,5

544.502.000

100.000.000

5.000.000

200.000

III

Khu F

 

 

 

 

 

 

01

Lô số 01

 

218,5

544.502.000

100.000.000

5.000.000

200.000

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM 17 LÔ ĐẤT TẠI KHU TĐC THÔN PHÚ TÂN 2, XÃ AN CƯ, HUYỆN TUY AN (ONT)

Stt

Ký hiệu lô đất theo Bản đồ quy hoạch

Ký hiệu lô đất theo bản đồ địa chính

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

01

Lô số 16

 

201

402.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

02

Lô số 18

 

201

402.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

03

Lô số 19

 

201

402.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

04

Lô số 20

 

200

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

05

Lô số 21

 

200

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

06

Lô số 22

 

200

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

07

Lô số 24

 

200

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

08

Lô số 26

 

200

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

09

Lô số 28

 

200

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

10

Lô số 29

 

200

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

11

Lô số 31

 

200

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

12

Lô số 36

 

120

240.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

13

Lô số 37

 

120

240.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

14

Lô số 38

 

120

240.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

15

Lô số 42

 

120

240.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

16

Lô số 44

 

120

240.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

17

Lô số 45

 

120

240.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

4. Tổng giá khởi điểm: 46.461.037.200 đồng (Bốn mưới sáu tỷ bốn trăm sáu mưới mốt triệu ba mươi bảy nghìn hai trăm đồng).

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 8h00’ ngày 30/12/2021.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm văn hóa- thể thao và truyền thanh huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (56 Trần Phú, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An).

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 14/12/2021 đến 17h00’ ngày 27/12/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 27/12/2021.

- Địa điểm mua hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An và Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt.

- Địa điểm nộp hồ sơ: từ ngày 14/12/2021 đến 17h00’ ngày 26/12/2021 nộp hồ sợ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt. Ngày 27/12/2021 nộp hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 14-26/12/2021 (trong giờ hành chính) Tại nơi tọa lạc các lô đất đấu giá tại khu phố Chí Đức, thôn Phú Mỹ xã An Thọ, khu dân cư Gò Điều Phú Tân 2, thôn Phú Tân, huyện Tuy An.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá đất Tuy An