Thông báo bán đấu giá QSD đất 15 lô đất tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN SƠN HÒA

Địa chỉ: 20A Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 12 lô đất dự án đầu tư hạ tầng đường Suối Bạc 4; 2 lô tại khu dân cư khu dạy nghề Phụ Nữ, thị trấn Củng Sơn và 01 lô tại khu dân cư dọc Quốc lô 25 (đoạn 38 + 150) xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Tổng diện tích: 2.728,6 m2

- Địa điểm: Dự án đầu tư hạ tầng đường Suối Bạc 4; dự án khép kín khu dân cư khu dạy nghề Phụ Nữ, thị trấn Củng Sơn và dự án khép kín khu dân cư dọc Quốc lô 25 (đoạn 38 + 150) xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất trống.

- Hạ tầng kỹ thuật: khu đất đưa ra bán đấu giá đã được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cắm mốc định vị thửa đất.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Mục đích sử dụng: Đất ở Đô thị (ODT) và Đất ở Nông thôn (ONT).

- Chi tiết từng lô đất như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất theo Bản đồ quy hoạch

Ký hiệu lô đất theo bản đồ địa chính

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đường Suối bạc 4 thị trấn Củng Sơn (12 Lô)

1

LO4 - 02

702

200,0

1.411.200.000

200.000.000

500.000

2

LO4 - 03

701

212,5

1.499.400.000

200.000.000

500.000

3

LO4 - 04

700

175,0

1.234.800.000

200.000.000

500.000

4

LO4 - 05

699

175,0

1.234.800.000

200.000.000

500.000

5

LO4 - 06

698

175,0

1.234.800.000

200.000.000

500.000

6

LO4 - 07

697

175,0

1.234.800.000

200.000.000

500.000

7

LO4 - 08

696

175,0

1.234.800.000

200.000.000

500.000

8

LO4 - 09

695

175,0

1.234.800.000

200.000.000

500.000

9

LO4 - 10

694

175,0

1.234.800.000

200.000.000

500.000

10

LO4 - 11

693

175,0

1.234.800.000

200.000.000

500.000

11

LO5 - 03

750

187,5

1.323.000.000

200.000.000

500.000

12

LO5 - 04

749

187,5

1.323.000.000

200.000.000

500.000

Dự án khép kín khu dân cư dạy nghề phụ nữ (02 Lô)

13

A - 02

23

140,0

699.580.000

100.000.000

500.000

14

A - 12

33

126,0

610.344.000

100.000.000

500.000

Dự án khép kín khu dân cư dọc quốc lộ 25 (đoạn km 38+150) xã Sơn Hà (01 Lô)

15

01

1578

275,1

1.945.507.200

270.000.000

500.000

Tổng cộng 15 lô:

2.728,6

18.690.431.200

2.870.000.000

7.500.000

*Bước giá: 15.000.000 đồng (áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, áp dụng chung cho 15 lô).

4. Tổng giá khởi điểm: 18.690.431.200 đồng (Mười tám tỷ sáu trăm chín mươi triệu bốn trăm ba mươi một nghìn hai trăm đồng).

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 8h30’ ngày 01/09/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường nhà văn hóa thiếu nhi Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 15/08/2022 đến 17h00’ ngày 29/08/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 29/08/2022.

- Địa điểm mua hồ sơ:

Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa 20A Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên từ ngày 15/08/2022 đến 17h ngày 29/08/2022 (Trong giờ hành chính).

Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy hòa Phú Yên. Từ ngày 15/08/2022 đến 17h00’ ngày 28/08/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 25; 26; 29/08/2022 trong giờ hành chính.

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15/08/2022 đến 17h00’ ngày 29/08/2022 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa số 20A Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 24; 25/08/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa để được hướng dẫn sơ đồ và nơi tài sản tọa lạc các lô đất đấu giá (dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đường suối bạc 4, khu dân cư dạy nghề phụ nữ, thị trấn Củng Sơn và xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Để xem lô đất thực tế.

*Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. (theo quy định tại Điều 43 của Luật Đấu giá năm 2016).

9. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá.


Từ khóa đấu giá đất Sơn Hòa