TB bán đấu giá QSD đất tại khu TDC QL1, p Xuân Đài, tx Sông Cầu

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Người có tài sản bán đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CẦU

Địa chỉ: 30 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1 (Xóm Cồn đoạn từ bắc đường Đài Loan Việt Nam đến Lăng), phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Tổng diện tích: 1.545,0 m2

- Địa điểm: Khu phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Hạ tầng kỹ thuật: Lô đất đã cắm mốc phân định ranh giới.

-Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (ODT).

- Chi tiết từng lô đất như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m²)

Giá khởi điểm    (đồng/lô)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng/1 bộ)

 

 

 

 

1

A13

118,5

735.174.000

140.000.000

500.000

2

A14

119

738.276.000

140.000.000

500.000

3

A16

120

676.800.000

130.000.000

500.000

4

A18

120

676.800.000

130.000.000

500.000

5

B1

112

1.115.968.000

200.000.000

500.000

6

B2

120

1.128.000.000

200.000.000

500.000

7

B3

120

1.128.000.000

200.000.000

500.000

8

B4

120

1.128.000.000

200.000.000

500.000

9

B5

120

676.800.000

130.000.000

500.000

10

B6

120

676.800.000

130.000.000

500.000

11

B7

120

676.800.000

130.000.000

500.000

12

B8

120

676.800.000

130.000.000

500.000

13

B9

115,5

716.562.000

140.000.000

500.000

Tổng cộng

1.545,0

10.750.780.000

2.000.000.000

 

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong 02 ngày liên tục, ngày 14; 15/9/2022.

Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu để được hướng dẫn sơ đồ, đất trên thực địa và nơi tài sản tọa lạc 13 lô đất ở thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1 (Xóm Cồn đoạn từ bắc đường Đài Loan Việt Nam đến Lăng), phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt để được hướng dẫn xem đất trên thực địa, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong 02 ngày liên tục nêu trên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 05/9/2022 đến 17h00’ ngày 20/9/2022 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt (số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên) từ ngày 05/9/2022 đến 17h00’ ngày 19/9/2022 (Trong giờ hành chính).

+ Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu (số 30 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) từ ngày 05/9/2022 đến 17h00’ ngày 20/9/2022 (Trong giờ hành chính).

6. Tổng giá khởi điểm:10.750.780.000 đồng (Mười tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo bảng kê chi tiết tại Điều 3 của Thông báo này.

- Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết tại Điều 3 của Thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 20/9/2022; 21/9/2022 và ngày 22/9/2022.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt:

* Số Tài khoản 1: 4600201011288 – Ngân hàng Agribank - CN Phú Yên.

* Số Tài khoản 2: 590 10000722776 - Ngân hàng BIDV Phú Yên.

* Số Tài khoản 3: 042573828399 - Ngân hàng SacomBank chi nhánh Phú Yên.

* Số Tài khoản 4: 0751000059779 - Ngân hàng Vietcombank Phú Yên.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ): từ ngày 05/9/2022 đến 17h00’ ngày 20/9/2022 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ): Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu. Địa chỉ: 30 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 20/9/2022 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu.

- Điều kiện được tham gia đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

+ Đã nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt theo quy định.

+ Đã nộp đủ tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt theo quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ tham gia đấu gia hợp lệ cho Công ty Đấu giá Hợp Danh Trí Việt đúng thời hạn quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành);

+ Bản sao giấy Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, hoặc Căn cước công dân (đối với cá nhân);

+Giấy ủy nhiệm chi nộp tiền đặt trước từng lô hoặc thư bảo lãnh;

+ Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền người khác thay mặt tham gia đấu giá). Trong đó, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt phát hành). Phong bì đựng phiếu trả giá phải được dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 9h00’ ngày 23/9/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Ủy Ban nhân dân phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: 10.000.000 đồng, áp dụng trong trường hợp có 02 người trả giá cao nhất bằng nhau trong cùng 1 lô đất.


Từ khóa đấu giá đất Sông Cầu