TB bán ĐG nhà và đất tại Kp Phú Hiệp 2, P Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, PY

Giá trúng đấu giá: 1.020.000.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Người có tài sản bán đấu giá: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ YÊN.

Địa chỉ: Số 405 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Nhà và đất trên thửa đất số 328, tờ bản đồ số 30 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 830329 được UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 31/12/2013; Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Diện tích 446,6m²; Loại đất: ONT: 250m²; BHK: 196,6m².

- Tổng giá khởi điểm: 1.017.537.000 đồng (Một tỷ, không trăm mười bảy triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức: lúc 8h00’ ngày 20/10/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hoà, tỉnh PhúYên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 07/9/2022 đến 17h00’ ngày 17/10/2022 (Trong giờ hành chính) Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

7. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ): từ ngày 07/9/2022 đến 17h00’ ngày 17/10/2022 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 17/10/2022.

8. Thời gian xem hồ sơ và tài sản: ngày 20;21/09/2022 tại nơi có tài sản tọa lạc và Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.(Trong giờ hành chính).

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá tài sản 2016.


Từ khóa đấu giá nhà và đất thi hành án