Thông báo bán đấu giá Gỗ rừng trồng tại các Tiểu khu 78, 81, 84 xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Giá trúng đấu giá: 6.266.666.666 đồng

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

2. Người có tài sản đấu giá: BQL RỪNG PHÒNG HỘ ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Gỗ keo, nguyên liệu giấy keo, nguyên liệu tận dụng.

+ Lô 1,2 khoảnh 5, lô 1,2 khoảnh 6, lô 1, khoảnh 7, tiểu khu 78, lô 1, khoảnh 6, lô 1 khoảnh 7 tiểu khu 81, lô 1,2 khoảnh 1, lô 1, 1a, 2, 2a khoảnh 3  lô 1, khoảnh 4 lô 1,2 khoảnh 6,  lô 1,2 khoảnh 7, lô 1 khoảnh 8, tiểu khu 84, xã Phú Mỡ , huyện Đồng Xuân:

Diện tích: 109,98 ha.

Stt

Chủng loại

Đvt

Khối lượng

Ghi chú

01

Gỗ dân dụng Keo

m3

1.555,961

Khối lượng ước tính tại bãi giao

02

Nguyên liệu giấy Keo (đã trừ 5% vỏ)

m3

3.811,817

Khối lượng ước tính tại bãi giao

03

Nguyên liệu tận dụng Keo

m3

374,821

Khối lượng ước tính tại bãi giao

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước phí mua hồ sơ:

- Tổng giá khởi điểm: 4.961.210.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 900.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công tyĐấu giá Hợp danh Trí Việt:

+ Tài khoản 1: 59010000722776 -  Ngân hàng BIDV Phú Yên.

+ Tài khoản 2: 042573828399 - Ngân hàng SacomBank Phú Yên

+ Tài khoản 3: 4600201011288 – Ngân hàng Agribank Phú Yên.

- Bước giá: 20.000.000 đồng (Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giácao nhất, bằng nhau và phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 9h45’ ngày 12/03/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Đồng Xuân, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 27/02/2023 đến 17h00’ ngày 09/03/2023.( Trong giờ hành chính)

- Thời gian chốt hồ sơ lúc 17h00’ ngày 09/03/2023.

- Địa điểm chốt và nộp hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá mua 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quy chế, thông báo,danh mục tài sản có quy định giá, phiếu trả giá,..

+ Điền hồ sơ theo mẫu, kèm theo giấy tờ giấy ĐKKD (doanh nghiệp), CMND hoặc CCCD phô tô, giấy nộp tiền đặt trước bản chính,...

+ Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia, nếu ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá thì có giấy ủy quyền hợp lệ.

+ Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:

* Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 07-08/03/2023) tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. (Nơi tài sản tọa lạc).

* Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá: Từ ngày 27/02 đến ngày 09/03/2023. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

9. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

10. Điều kiện tham gia đấu: Theo quy định luật đấu giá và pháp luật liên quan.


Từ khóa đấu giá gỗ Đồng Xuân