Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dành nhiều thời gian cho những ngày đầu khởi nghiệp, gác lại những bộn bề lo toan cho thủ tục ban đầu này, Công ty Luật TNHH MTV Khôi Việt sẽ hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty cho quý khách.

  • Tư vấn khởi nghiệp giúp bạn an tâm hơn khi thành lập mới công ty
  • Tư vấn cho khách hàng về các hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax).
  • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email).
  • Soạn thảo các hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…
  • Soạn thảo các văn bản và thực hiện các thủ tục thành lập công ty
  • Khắc dấu và thông báo mẫu dấu cho công ty, đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh

Từ khóa Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp