Bán đấu giá Tài sản xe Ô Tô nhãn hiệu Ford 5 chỗ ngồi

Bán đấu giá Tài sản xe Ô Tô nhãn hiệu Ford 5 chỗ ngồi

Tài sản của Văn phòng thành ủy Tp Tuy Hòa

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

người có tài sản đấu giá: Văn phòng thành ủy Tuy Hòa

Địa chỉ: 81 Lê Trung Kiên, p2, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tài sản bán đấu giá gồm: xe Ô tô nhãn hiệu Ford  Sản xuất năm 2023

Giá khởi điểm:  55.500.000 đồng (Năm mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng)

Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/Hs

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/Hs

Thời gian xem tài sản: ngày 08; 09/05/2024 tại phòng tài chính kế hoạch Tuy An (trong giờ hành chính)

Thời gian bán Hồ sơ từ: 7h30 ngày 03/05/2024 đến 17h ngày 13/05/2024

địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Bước giá: 500.000 đồng ( trong trường hợp có 2 người tham gia trở lên bỏ giá bằng nhau

Thời gian đăng ký tham gia: từ ngày 03/05 đến 17h ngày 13/05/2024 tại Văn phòng công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: 17h ngày 13/05/2024 tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Điều kiện tham gia; tất cả các cá nhân , tổ chức, hộ gia đình đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 38 Luật đấu giá

Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở phiên ddaaus giá

Thời gian công bố giá: lúc 15h ngày 16/05/2024 tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp

Phương thức đấu giá: trả giá lêm