Bán đấu giá Tài sản xe Ô Tô for ranger và toyota camry

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Người có Tài sản: Bưu Điện tỉnh Phú Yên

địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, p4, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Tài sản bán đấu giá: 01 xe Toyota Camry 05 chỗ ngồi Bển kiểm soát 78K - 2205 năm sản xuất 1998

01 xe Bán tải For Ranger 05 chỗ ngồi biển kiểm soát: 78K - 4509 năm sản suất: 2004

Tình trạng : xe cũ đã qua sủ dụng

Thời gian xem tài sản: 27, 28/06/2024

Địa điểm xem tài sản: Bưu điện tỉnh Phú yên số: 206A Trần hưng Đạo , p4, Tp Tuy Hòa

Thời gian bán Hs từ ngày 20/06 đến ngày 03/07/2024 tại văn phòng Công ty số: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Giá khởi điểm cho 2 tài sản: 126.000.000 đồng

Tiền Đặt Trước: 25.200.000 đồng/ Hs

Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/ Hs

Bước giá: 1.000.000 đồng áp dụng trong trường hợp có 2 người trả giá bằng nhau và cao nhất

Thời gian nội hồ  sơ: từ ngày 20/06 đến 17h ngày 03/07/2024 

địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Công ty số: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa phú Yên

Thời gian chốt Hồ sơ và dán niêm phong thùng Phiếu: 17h ngày 03/07/2024. tại văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Điều kiện đăng ký: tất cả cá nhân hộ gia đình, tổ chức đủ điều kiên theo điều 38 Luật đấu giá 2016

Thời gian nộp tiền đặt trước : trong 3 ngày làm việc theo khoản 2 điều 39 Luật Đấu giá 2016

Thời gian công bố giá: 8h ngày 06/07/2024 tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn huệ,p 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

Hình thức đấu giá : bỏ phiếu gián tiếp 

Phương thức: bỏ giá lên