Bán đấu giá Tài sản xe Ô Tô chở rác gồm xe78B 0762 Huynhdai; 78M 00054 Hino; 78B 00032 Isuzu

Bán đấu giá Tài sản xe Ô Tô chở rác gồm xe78B 0762 Huynhdai; 78M 00054 Hino; 78B 00032 Isuzu

Tài sản của Phòng Tài Chính huyện Tuy An Giao bán theo Quyết định soos1592/QĐ- UBND ngày 10/08/2018

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính Kế hoạch Tuy An

Địa chỉ: 314 quốc lộ 1, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Tài sản bán đấu giá gồm: xe Ô tô chở rác 3 chiếc xe 78B - 0762 nhãn hiệu Huynhdai đăng ký lần đầu 2005

xe 78M - 00054 nhãn hiệu Hino đăng ký lần đầu 2013

Xe 78B- 000. 32 nhãn hiệu ISUZU đăng ký lần đầu 2012

Giá khởi điểm:  Xe 78B - 0762 là: 128.250.000 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Xe 78M- 000.54 là: 623.250.000 đồng ( Sáu trăm hai mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Xe 78B - 000.32 là: 498.600.000 đồng ( Bốm trăm chín mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng)

Tiền đặt trước: Xe 78B - 0762 là : 25.650.000 đồng/Hs

                           Xe 78M- 000.54 là:  124. 650.000 đồng/Hs

                           Xe 78B - 000.32 là: 99.720.000 đồng/Hs

Tiền mua hồ sơ đấu giá: Xe 78B -0762 là : 200.000 đồng/Hs

                                        Xe 78M - 000.54 là:  500.000 đồng/Hs

                                        Xe 78B - 00032 là: 200.000 đồng/ Hs

Thời gian xem tài sản: ngày 08; 09/05/2024 tại phòng tài chính kế hoạch Tuy An (trong giờ hành chính)

Thời gian bán Hồ sơ từ: 7h30 ngày 02/05/2024 đến 17h ngày 13/05/2024

địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Bước giá: 1.000.000 đồng ( trong trường hợp có 2 người tham gia trở lên bỏ giá bằng nhau

Thời gian đăng ký tham gia: từ ngày 02/05 đến 17h ngày 13/05/2024 tại Văn phòng công ty hoặc phòng tài chính kế hoạch Tuy An

Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: 17h ngày 13/05/2024 tại phòng tài chính kế hoạch Tuy An

Điều kiện tham gia; tất cả các cá nhân , tổ chức, hộ gia đình đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 38 Luật đấu giá

Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở phiên ddaaus giá

Thời gian công bố giá: lúc 9h ngày 16/05/2024 tại Phòng tài chính kế hoạch Tuy An

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp

Phương thức đấu giá: trả giá lêm