bán đấu giá tài sản xe ford everets 07 chỗ sản xuất năm 2005

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Người có tài sản: Thị Ủy Đông Hòa

Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành khu Phố  2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa

Tài sản bán đấu giá: xe ford Everest 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 2005

Thời gian xem tài sản: ngày 11,12/06/2024 tại Thị Ủy Đông Hòa

Thời gian bán hồ sơ: lúc 7h30 ngày 31/05 đến 17h ngày 17/06/2024

Địa điểm bán hồ sơ:

+ Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7,tp Tuy Hòa từ ngày 31/05 đến 16/06/2024 trong giờ hành chính

+ Thị Ủy Đông Hòa đường Nguyễn Tất Thành, Kp2 thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa

Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng

Tiền đặt trước: 26.000.000 đồng

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ Hs

Bước giá:  500.000 đồng (áp dụng trong trường hợp có 2 người trả giá bằng nhau và cao nhất)

Địa Điểm nộp và chốt Hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: lúc 17h ngày 17/06/2024 tại Văn phòng Thị Ủy Đông Hòa

Điều Kiện tham gia: tất cả cá nhân trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện theo điều 38 Luật đấu giá

Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 3 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá

Thời gian công bố giá: lúc 8h ngày 20/06/2024 tại Văn phòng Thị Ủy Đông Hòa

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên