bán đấu giá tài sản sung quỹ nhà nước 01 xe ô tô sản xuất lắp ráp trái quy định

bán đấu giá tài sản sung quỹ nhà nước 01 xe ô tô sản xuất lắp ráp trái quy định

công an huyện Đồng Xuân

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Đồng Xuân

Địa chỉ: 176 Trần Hung Đạo, khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.

Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô sản xuất lắp ráp trái quy định bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Thời gian xem tài sản: ngày 16,17/05/2024

Địa điểm xem tài sản: Công an huyện Đồng Xuân

Thời gian bán hồ sơ: từ 7h30 ngày 08/05/2024 đến 17h ngày 20/05/2024. tại Văn phòng công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

Giá khởi điểm: 40.500.000 đồng

Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng/Hs

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/ Hs

Bước giá : 500.000 đồng (áp dụng trong trường hợp có 2 người bỏ giá bằng nhau và cao nhất).

Thời gian mua là nộp Hồ sơ: từ ngày 08/05 đến 17h ngày 20/05/2024 tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ p7,Tp Tuy Hòa Phú Yên.

Thời gian chốt hồ sơ: 17h ngày 20/05/2024 tại văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

điều kiện đăng ký tham gia: tất cả cá nhân, tổ chức và hộ gia đình theo điều 38 Luật đấu giá Tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 3 ngày làm việc theo khoản 2 điều 39 Luật đấu giá Tài sản.

Thời gian Công bố giá lúc: 09h ngày 23/05/2024 tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Hình Thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp, phương thức đấu bỏ giá lên