Bán đấu giá Tài sản Công ty SX đá Bazan Bảo Trân

Đơn vị tổ chức: Công ty Đấu giá Hợp dang Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Người cí tài sản : Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - chi nhánh Phú Yên

địa chỉ: 312 Trần Hưng Đạo, p4, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Tài sản Bán Đấu Giá: nhà máy chế biến đá Bazan gồm( Nhà điều hành, Nhà xưởng, san nền, Tường rào)

Thời gian xem tài sản: 27,28/06/2024 Tại nhà máy Bảo Trân đường QL 25 huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Thời gan bán Hồ sơ từ 20/06/2024 đến 17h ngày 05/07/2024 tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

Thời gian chốt hồ sơ: 17h ngày 05/07/2024 tại Văn phòng công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7 Tp Tuy Hòa Phú Yên

Giá Khởi điểm: 2.563.832.935 (Hai tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu tám trăm ba mươi hai nghìn chín trăm ba mươi lăm đồng)

Tiền đặt trước: 512.766.000 đồng

Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/ Hs

Bước giá: 10.000.000 đồng Áp dụng trong trường hợp 2 người bỏ giá cao nhất và bằng nhau

Điều kiện tham gia: tất cả các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo điều 38 Luật đấu giá 2016

Thời gian nộp tiền đấu giá: trong ba ngày làm việc theo khoản 2 điều 39 Luật đấu gia

Thời gian công bố giá: 8h 30 ngày 08/07/2024 tại văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp, Phương thức đấu giá bỏ giá lên