Bán đấu giá Tài sản nhà máy chế bến đá Bazan Bảo Trân

Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Người có tài sản: Phòng Nông Nghiệp huyện Sơn Hòa

Địa Chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơm Hòa, Phú Yên

Tài sản bán đấu giá: Cho thuê quyền khai thác cơ sở giết mổ tập trung xã Suối Bạc, huyện Sơn hòa

tình trạng : trống chưa hoạt động

Thời gian xem tài sản: ngày 27; 28/06/2024 (trong giờ hành chính)

Địa điểm xem tài sản: Cơ sở giết mổ tập trung xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Thời gian bán hs từ ngày 20/06 đến 17h ngày 02/07/2024

Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Giá khởi điiểm: 90.000.000 đồng/ 1 năm  

Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng ( Mười tám triệu đồng)

Phí mua hồ sơ: 100.000 đồng/ Hs

Bước giá: 500.000 đồng : áp dụng trong trường hợp 2 người bỏ giá bằng nhau cao nhất tiếp tục đấu giá bằng lời nói

Thời gian nộp hs đấu giá từ 7h30 ngày 20/06 đến 17h ngày 02/7/ 2024 Phòng Nông Nghiệp PTNT huyện Sơn Hòa số 19 Trần Hưng Đạo, thị Trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa

Thời gian chốt hồ sơ 17h ngày 02/07/2024 tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Điều kiện đăng ký tham gia: tất cả , hộ gia đình, tổ chức đử điều kiện theo điều 38 Luật đấu giá 2016

Thời gian nộp tiền đặt trước trong 3 ngày làm việc theo khoản 2 điều 39 Luật đấu giá

Thời gian công bố giá: lúc 09h ngày 05/07/2024

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp

Phương thức đấu giá trả giá lên