08 phòng làm việc của dãy nhà mặt trận đoàn thể xã Hòa Xuân Đông

08 phòng làm việc của dãy nhà mặt trận đoàn thể xã Hòa Xuân Đông

Tổ chức đấu giá Tài Sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Người có Tài Sản: Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Xuân Đông

Địa chỉ: Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, Tx Đông Hòa, Phú Yên.

Tài sản đấu giá: 08 phòng làm việc của dãy nhà mặt trận, đoàn thể xã Hòa Xuân Đông

Thời gian xem tài sản : ngày 16,17/05/2024 địa điểm xem UBND xã Hòa Xuân Đông.

Thời gian địa điểm bán Hồ sơ: từ 7h30 ngày 13/05/2024 đến 17h ngày 21/05/2024 tại Văn phòng Công ty số: 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên.

Giá khởi điểm: 21.000.000 đồng

Tiền đặt trước: 4.200.000 đồng/H sơ

bước giá 500.000 đồng

Phí Mua Hồ sơ: 100.000 đồng/ H sơ

Thời gia chốt Hồ sơ: 17h ngày 21/05/2024 tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

Điều kiện tham gia: tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnhđáp ứng các điều kiện tại điều 38 Luật đấu giá

Thời gian nộp tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá qui định tại khảo 2 điều 39  Luật đấu giá

Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15h ngày 24/05/2024 tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ p7, Tp Tuy Hòa Phú yên

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín gián tiếp, phương thức trả giá lên