Thông báo đấu giá tài sản - QSD đất đối với 80 lô đất ở gồm khu K; H; L; I. thuộc dự án: Khu dân cư Xuân Hải (giai đoạn 1), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thông báo đấu giá tài sản - QSD đất đối với 80 lô đất ở gồm khu K; H; L; I. thuộc dự án: Khu dân cư Xuân Hải (giai đoạn 1), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  1. Người có tài sản đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CẦU

Địa chỉ: 30 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 79 lô đất ở gồm khu K; H; L; I. thuộc dự án: Khu dân cư Xuân Hải (giai đoạn 1), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

3.1. Số lượng, chất lượng: 79; thuộc Khu K: 23 lô; Khu H: 27 lô; Khu L: 13 lô; Khu I: 16 lô.

- Tổng diện tích khu K; H; L; I: 13.800m2

- Nơi có tài sản đấu giá: xã Xuân Hải,thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất trống.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

4.1- Thời gian xem tài sản: ngày 24, 25/04/2024 (trong giờ hành chính);

4.2- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu để được hướng dẫn sơ đồ, đất trên thực địa và nơi tài sản tọa lạc 79 lô đất ở Nông thôn tại khu (K, H, L, I) khu dân cư Xuân Hải- giai đoạn 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ Bên A để được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong 02 ngày liên tục tại mục 4.1.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

5.1- Thời gian bán hồ sơ: Từ 7h30’ ngày 04/04/2024 đến 17h00’ ngày 07/05/2024 (Trong giờ hành chính).

5.2- Địa điểm bán hồ sơ:

+ Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, P.7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ ngày 04/04/2024 đến 17h00’ ngày 0605/2024.

+ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu, 30 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên từ ngày 04/04/2024 đến 17h00’ ngày 0705/2024.

  1. Giá khởi điểm tài sản, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

Tổng giá khởi điểm 80 lô: 98.272.750.000 đồng (Chín mươi tám tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm năm nghìn đồng) theo bảng kê chi tiết từng lô như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m²)

Giá khởi điểm    (đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng/1 bộ)

 

Ghi chú

Khu K (23 lô)

2.875,00

20.125.000.000

3.680.000.000

11.500.000

 

1

K30

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

2

K31

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

3

K32

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

4

K33

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

5

K34

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

6

K35

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

7

K36

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

8

K37

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

9

K38

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

10

K39

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

11

K40

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

12

K41

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

13

K42

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

14

K43

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

15

K44

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

16

K45

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

17

K46

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

18

K47

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

19

K48

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

20

K49

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

21

K50

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

22

K51

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

23

K52

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

Khu H (28 Lô)

3.512,50

24.683.750.000

4.520.000.000

14.000.000

 

 

 

 

   

 

 

2

H35

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

3

H36

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

4

H37

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

5

H 38

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

6

H40

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

7

H41

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

8

H42

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

9

H43

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

10

H44

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

11

H45

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

12

H46

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

13

H47

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

14

H48

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

15

H49

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

16

H50

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

17

H51

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

18

H52

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

19

H53

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

20

H54

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

21

H55

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

22

H56

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

23

H57

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

24

H58

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

25

H59

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

26

H60

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

27

H61

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

28

H62

125

875.000.000

160.000.000

500.000

 

Khu L (13 lô)

3.400,00

24.598.875.000

4.850.000.000

6.500.000

 

1

L01

387,5

3.026.375.000

600.000.000

500.000

Vát góc

2

L02

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

3

L03

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

4

L04

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

5

L05

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

6

L06

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

7

L07

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

8

L08

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

9

L09

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

10

L10

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

11

L11

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

12

L12

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

13

L13

262,5

2.047.500.000

400.000.000

500.000

Vát góc

Khu I (16 lô)

4.150,00

29.923.875.000

5.900.000.000

8.000.000

 

1

I 01

262,5

2.047.500.000

400.000.000

500.000

Vát góc

2

I 02

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

3

I 03

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

4

I 04

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

5

I 05

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

6

I 06

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

7

I 07

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

8

I 08

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

9

I 09

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

10

I 10

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

11

I 11

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

12

I 12

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

13

I 13

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

14

I 14

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

15

I 15

250

1.775.000.000

350.000.000

500.000

 

16

I 016

387,5

3.026.375.000

600.000.000

500.000

Vát góc

Tổng cộng:

K; H; L;I

13.937,50

99.331.500.000

18.950.000.000

40.000.000

 

  1. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn./.), áp dụng trong trường hợp có từ hai phiếu trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau trong cùng 1 lô đất phải tiếp tục đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng KDC nêu trên. (Theo thông báo số 223/PTQĐ ngày 20/06/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu).
  2. 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ và đăng ký tham gia nộp hồ sơ:

Từ ngày 04/04/2024 đến 17h00’ ngày 07/05/2024. (Trong giờ hành chính)

8.2- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đấu giá tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu. Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

* Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu: Vào lúc 17h00’ ngày 07/05/2024.

8.3- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Điều 55 Luật Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất.

  1. 9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá:

9.1- Thời gian tổ chức công bố giá: Vào lúc 09h00’ ngày 10/05/2024.

9.2- Địa điểm tổ chức công bố giá: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

  1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

10.1- Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

11.2- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.