01 Xe máy đào chuyên dụng Bánh xích, màu vàng, nhãn hiệu KOBELCO – SK07, số khung LN – 7246, số động cơ 6D14- 388574; trọng lượng 18.500 kg, hình thức chung: đã qua sử dụng

01 Xe máy đào chuyên dụng Bánh xích, màu vàng, nhãn hiệu KOBELCO – SK07, số khung LN – 7246, số động cơ 6D14- 388574; trọng lượng 18.500 kg, hình thức chung: đã qua sử dụng

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  1. Người có tài sản đấu giá: PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG - CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 44 Lê Duẫn, p6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

  1. Tài sản đấu giá: 01 Xe máy đào chuyên dụng Bánh xích, màu vàng, nhãn hiệu KOBELCO – SK07, số khung LN – 7246, số động cơ 6D14- 388574; trọng lượng 18.500 kg, hình thức chung: đã qua sử dụng.

3.1 - Số lượng, chất lượng:

- Số lượng: 01 chiếc

- Chất lượng, tình trạng kỹ thuật: Tình trạng xe đào bánh xích: Cần xúc có vết hàng, bánh xích mòn, xe đang hoạt động được, hình thức chung: đã qua sử dụng. Bán phế liệu

3.2- Giấy tờ, hồ sơ pháp lý, quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản đấu giá:

- Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-XPHC ngày 19/02/2022 của Công An tỉnh Phú Yên V/v xử phạt hành chính xe đào.

-  Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-CAT- PH10 ngày 06/07/2023 của Công An tỉnh Phú Yên V/v phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Căn cứ Biên bản xác định giá trị tang vật, phương tiện hành chính số 06/BB- XĐGT ngày 20/07/2023 của Phòng Cảnh Sát Môi Trường Công An tỉnh Phú Yên;

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

4.1-Thời gian xem tài sản: ngày 15; 16/08/2023 (trong giờ hành chính);

4.2- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại Phòng Cảnh sát Môi trường công an tỉnh Phú Yên.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

5.1-Thời gian bán hồ sơ: từ 7h30’ ngày 10/08/2023 đến 17h00’ ngày 28/08/2023 (Trong giờ hành chính).

5.2- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

  1. Giá khởi điểm tài sản, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước, bước giá:

6.1. Giá khởi điểm: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng)

* Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế và các khoản phí khác.

6.2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 37.000.000 đồng/Hồ sơ

6.3. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/Hồ sơ

6.4. Bước giá: 10.000.000 đồng tại phiên đấu giá (Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp).

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1-Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ và đăng ký tham gia nộp hồ sơ:

Từ 07h30 ngày 10/08/2023 đến 17h00’ ngày 28/08/2023. (Trong giờ hành chính)

7.2-Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đấu giá .

* Thời gian chốt hồ sơ và dán niêm phong thùng phiếu:lúc 17h00’ ngày 28/08/2023.

7.3- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

-Tất cả các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

7.4- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá:

- Mua bộ hồ sơ đấu giá do Công ty đấu giá HD Trí Việt phát hành;

- Điền và hoàn thiện hồ sơ đấu giá như:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

+ Có bản sao CMND hoặc CCCD (đối với cá nhân); Giấy đăng ký kinh doanh (nếu tổ chức tham gia và được quyền mua tài sản theo luật).

+ Giấy ủy quyền tham gia đấu giá hợp lệ (nếu uỷ quyền);

            + Giấy tờ chứng minh về nộp tiền đặt trước hoặc thư bảo lãnh.

            + Phong bì đựng phiếu trả giá phải được dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá; ngoài phong bì ghi họ tên, tài sản đấu giá...

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá HD Trí Việt:

       * Số Tài khoản 1: 590 10000722776 - Ngân hàng BIDV Phú Yên.

* Số Tài khoản 2: 4600201011288 – Ngân hàng Agribank - CN Phú Yên.

* Số Tài khoản 3: 042573828399 - Ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Yên.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

8.1- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08h00’ ngày 31/8/2023.

8.2- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty số 391 Nguyễn Huệ, p7, Tp Tuy Hòa Phú Yên.

  1. 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1- Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

9.2- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.